Vill du forska på Tarfala forskningsstation 2024?

Tarfala forskningsstation (TRS) i norra Sverige välkomnar ansökningar från gästforskare under 2024.

Tarfala forskningsstation (TRS) är Stockholms universitets centrum för glaciologisk och alpin forskning. Stationen ligger i Tarfaladalen på 1135 meter över havet öster om Kebnekaisefjällen, Sveriges högsta topp. TRS är Sveriges enda forskningsstation i en högalpin arktisk miljö som är omgiven av glaciärer, (pro)glaciala sjöar, permafrost, snö och strömmande glacialt smältvatten.

Tarfaladalen där Tarfala forskningsstation ligger vid stjärnan. Foto: Florian Vacek.
Tarfaladalen där Tarfala forskningsstation ligger vid stjärnan. Foto: Florian Vacek.

TRS välkomnar gästforskare från alla olika ämnesområden och lärosäten som vill bedriva fältarbete och/eller fältbaserad utbildning med stationen som bas. TRS kan ta emot upp till 28 gäster. Stationen nås via Nikkaluokta (60 km väster om Kiruna) där bilvägen tar slut och vidare förflyttning får göras till fots, på skidor, med snöskoter eller helikopter beroende på säsong.

Obs! Sökande måste ha egen finansiering.

Öppettider

TRS är öppet under vårvintern (mars-april) och sommaren (slutet av juni till mitten av september).

Sista ansökningsdag

För besök under vårvintern 2024: senast den 16 december 2023. För besök under sommaren 2024: senast 1 mars 2024.

Kontakt

tarfala@natgeo.su.se

Mer information

hemsida: https://www.su.se/tarfala-research-station/
X (Twitter): NKirchnerSthlm

Välkommen med din ansökan!