Vi som konstruerar Tisus

Tisus konstruktionsgrupp konstruerar två prov per år.

Varje prov består av ett delprov i läsförståelse, ett delprov i skriftlig färdighet och ett delprov i muntlig färdighet. Utöver konstruktionsarbetet arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra Tisus. Utöver konstruktionsarbetet arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra Tisus.

 

Kontakt

Konstruktionsgruppen

Projektledare, konstruktör
Konstruktör
Konstruktör
Konstruktör
Konstruktör
Konstruktör
Administration – Tisus
På denna sida