KTT firar 10-årsjubileum!

Evenemang

Datum: fredag 29 september 2023

Tid: 12.30 – 17.15

Plats: Hörsal 6, plan 3, hus C, Södra huset i Frescati. (Du behöver anmäla dig om du vill delta.)

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT) fyller 10 år. Det firar vi med underhållning, tårta och föreläsningar på eftermiddagen den 29 september. KTT och firandet är ett samarbete mellan Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och Institutionen för lingvistik. Välkommen att fira med oss! (Länk till anmälan finns nedan.)

Tack till SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, för bilder på handalfabetet. KTT
 

Program

  • Se även video nedan med information på svenskt teckenspråk.
  • Om anmälan, se nedan.
  • Teckenspråkstolkar kommer att finnas under hela eftermiddagen.

Tid

Evenemang

12.30

Mingel

13.00–13.10

Välkommen

Magnus Dahnberg
Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet, TÖI

13.10–13.30

KTT idag

Eira Balkstam och Malin Tesfazion
Studierektorer och lärare på KTT

13.30–14.30

Teckenspråkstolkutbildning på Stockholms universitet – varför det?

Professor Anna-Lena Nilsson
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14.30–15.15

Kaffe och jubileumstårta samt posterutställning.

15.15–16.30

The transformation of the profession and how this has also informed the nature or SLI studies / research.

Teckenspråkstolkyrkets professionalisering och hur den även påverkat utvecklingen av forskningsfältet.

Professor Jemina Napier
Heriot-Watt University

16.30–17.00

Studentpresentation

Fanny Söderqvist presenterar sin kandidatuppsats:
Döva teckenspråkstolkars copingstrategier – En diskursanalys av en teckenspråkstolkad föreläsning

Joanna Georgieva presenterar sin kandidatuppsats:
Universitetsutbildning med tolk – Döva studenters perspektiv på utbildning i samarbete med teckenspråkstolk

17.00–17.15

Avslutning

Magnus Dahnberg

Hela eftermiddagen

Underhållning

Komiker Florian Tirnovan

Kväll

Jubileumsgala

(till självkostnadspris)

Moderator

Jonas Brännvall

 
KTT firar 10-årsjubileum! Eira Balkstam berättar.
 

Anmäl dig senast 17 september

  • Det kostar ingenting att delta i evenemanget, men du behöver anmäla dig om du vill vara med och fira jubileet.
  • På kvällen finns det möjlighet att delta i vår jubileumsgala till självkostnadspris.

Länkar till anmälan öppnar 19 juni och stänger 17 september:

Anmälan till eftermiddagen

Anmälan till jubileumsgalan på kvällen

 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Clara Liljebladh. (OBS! Anmäl dig via länkar ovan, om du vill vara med och fira KTT 10 år.)

ktt@su.se

  • Du kan kontakta Clara på både svenska och svenskt teckenspråk.
  • Du kan boka videosamtal eller chatta med Clara på Zoom. Lägg till: clara.liljebladh@su.se.

Denna sidas webbadress: tolk.su.se/10jubileumKTT

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Institutionen för lingvistik