Panelsamtal om EU-rapporten "Översättare på omslaget. Flerspråkighet och översättning"

Evenemang

Datum: onsdag 24 maj 2023

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Kulturbiblioteket i Kulturhuset, Sergels torg

Hur kan Sverige påverka EU att genomföra förbättrade villkor inom området översättning – och på så vis garantera en livsviktig funktion för kulturutbyte och kulturell mångfald? Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och Svenskt översättarlexikon ordnar i samarbete med Kulturbiblioteket, Kulturhuset Stadsteatern ett panelsamtal om situationen med översättning inom EU utifrån rapporten "Översättare på omslaget. Flerspråkighet och översättning".

Bokomslag Översättaren på omslaget

Mångspråkighet, olikhet och kulturmöten kan tyckas vara självklara värden inom EU, en union som idag består av 27 nationer med 24 officiella språk. Översättning och översättare borde därmed vara centrala funktioner – men så är inte fallet, vilket beskrivs i EU-rapporten "Översättare på omslaget. Flerspråkighet och översättning"

Rapporten syftar till att beskriva situationen för den litterära översättningen och översättarna i regionen. Den visar att översättningarnas och översättarnas ställning på senare år försvagats; antalet översättningar inom EU minskar, utbildningsmöjligheterna för blivande översättare krymper, medelåldern bland översättare stiger, realinkomsterna inom yrket är fallande. Allt detta är, som rapporten försiktigt uttrycker det, ”minst sagt nedslående”.

I rapporten presenteras förslag till förbättringar för översättningssektorns fortlevnad i hela kedjan, från utbildning till marknaden för översättningar. Här krävs bättre arbets- och lönevillkor, stärkta fackliga organisationer och utgivningsstöd för förlagen.

EU har sällan samlat kraft för att genomlysa villkoren för sektorn. När nu ett viktigt försök gjorts i den riktningen finns anledning att lyfta fram både problemen och de förslag som ges.

Rapporten Översättare på omslaget. Flerspråkighet och översättning

 

Panelsamtalets deltagare

Elin Svahn, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet

Johanna Svartström, Sveriges författarförbund

Daniel Gustafsson, Översättarcentrum

Susanne Bergström Larsson, Kulturrådet

Lena Olofsson-Piras, EU-kommissionens representation

 

Moderator

Lars Kleberg, Svenskt översättarlexikon (moderator)

Svartvit bild på översättare som sitter och står i ett bibliotek.
Foto: Marjory Collins, Public domain, via Wikimedia Commons. Frivilliga översättare i Röda Korsets distriktsbibliotek, Washington, D.C., USA i juni 1942, som översatte meddelanden från flera främmande språk: holländska, polska, tyska, franska, italienska, till engelska så att de kunde censureras innan de sändes vidare till släktingar. Röda Korset hanterade meddelanden mellan människor i främmande länder genom sin Foreign Inquiry Service.