Tolkarenan: Kognition och kognitiva processer i tolkning

Evenemang

Datum: tisdag 17 maj 2022

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: På Zoom, se nedan.

2022 års Tolkarenaevenemang kretsar kring temat kognition och kognitiva processer i tolkning. Tre forskare från Tolk- och översättarinstitutet, med denna inriktning som specialitet, har valt varsin artikel att presentera. Dessa artiklar kan ses som ett nedslag i senaste nytt från denna forskningsinriktning inom fältet forskning om tolkning (eng. Interpreting Studies). Anmälan krävs för deltagande, se nedan.

Illustration: DrAfter123, Getty Images
Illustration: DrAfter123, Getty Images.

Zoom-länk kommer i maj. Anmälan krävs för deltagande, se nedan.

 

Tema

Kognition och kognitiva processer i tolkning.

 

Presentatörer

Prof. emerita Birgitta Englund Dimitrova

Docent Elisabet Tiselius

Universitetslektor Laura Babcock

 

Moderatorer

Helena Bani-Shoraka

Magnus Dahnberg

 

Språk

Presentationerna görs på engelska (1 presentation) och svenska (2 presentationer).

 

Anmäl dig senast 10 maj

Anmälan står öppen för alla med intresse för tolkning. Anmäl dig senast 10 maj till:

tolkarenan.svefler@su.se

Teckenspråkstolkning

Skriv i anmälan om du behöver teckenspråkstolkning.

 

Program

Tolkarenan program 2022 (205 Kb)

Tid Programpunkt
13.00–14.00 Inledning, samt 3 presentationer (spelas in)
14.15–15.00 Gruppdiskussioner
15.15–15.50 Redovisningar, reflektioner och gemensam diskussion
15.50–16.00 Avslutning

 

Artiklar som presenteras

  • Babcock, L. & Vallesi, A. (2017). "Are simultaneous interpreters expert bilinguals, unique bilinguals, or both?". Bilingualism: Language and Cognition, 20(2), 403–417.
  • Wang, J. (2016). "The relationship between working memory capacity and simultaneous interpreting performance: A mixed methods study on professional Auslan/English interpreters". Interpreting, 18(1), 1–33.
  • Tiselius, E. & Englund Dimitrova, B. (2021). "Turn-taking in dialogue interpreting: Coping with cognitive constraints". Cognitive Linguistic Studies, 8(2). 328–355.
 

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta Helena Bani-Shoraka och
Magnus Dahnberg:

tolkarenan.svefler@su.se

Om Tolkarenan (TÖI:s sajt)