Forskningsretreat på Nordiskt forum för kultur och vetenskap

Vad har en översättare gemensamt med en historiker, en doktorand i design, en matematiker, en keramiker och en journalist? Jo, att de har deltagit i en forskningsretreat på Drakamöllan Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap på Österlen.

Hand som skriver med penna i block och en laptop. Foto: Andrey Popov, MostPhotos
Foto: Andrey Popov, MostPhotos

Deltagarna i forskningsretreaten kommer alla från Sverige eller våra nordiska grannländer, och kunde var och en ägna 1–2 veckor åt att fokusera på sitt eget projekt. Deltagarna åt gemensamma middagar och varje dag presenterade en av deltagarna sitt projekt.

 

Projekt om översättare på 1950-talet

Elin Svahn. Foto: privat
Elin Svahn. Foto: privat

Elin Svahn är översättare och lektor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), som uppskattade forskningsretreaten mycket. Hon skriver på en översättningshistorisk studie om en litterär översättare som var verksam på 1950-talet. Tack vare ett stipendium kunde hon ägna forskningsretraten till att djupdyka i ämnet och komma en bit på vägen i sitt skrivande.

Det tvärvetenskapliga karaktären på Nordiskt forum passar väldigt bra för översättningsvetenskaplig forskning, som ofta befinner sig i skärningspunkten mellan olika discipliner.

Nordiskt forum för kultur och vetenskap beskriver sin verksamhet: "En vistelse på Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap syftar till att skapa inspiration och energi för personer som vill tänka nytt och att bidra till korsbefruktningar av idéer och kunskap som leder till broar över nations-, professions- och disciplingränser."

Enligt Elin Svahn passar den tvärvetenskapliga karaktären på Nordiskt forum väldigt bra för översättningsvetenskaplig forskning, som ofta befinner sig i skärningspunkten mellan olika discipliner.

 

Sök till våren 2023

Nordiskt forum för kultur och vetenskap arrangeras en gång (två veckor) på våren och en gång (två veckor) på hösten. Nästa deadline för att söka till den är den 10 januari 2023.

Projektet har initierats av Drakamöllan AB och stöds av den ideella föreningen Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap.

Drakamöllan – Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap

Nordiskt Forum med ansökningsinformation