Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur språk uppstår, förändras och försvinner. Inom fältet studeras också hur människor använder språk för att kommunicera med varandra och hur barn tillägnar sig sina modersmål.

Student arbetar enskilt med språkövningar i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Lingvistik är ett tvärvetenskapligt ämne. Det innebär att frågeställningar kan angripas utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv.

En infallsvinkel bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk, till exempel vad gäller grammatik eller ordförråd.

En annan infallsvinkel är att studera språkanvändning genom att samla in och analysera språkliga data, exempelvis från sociala medier, skönlitteratur eller inspelningar av interaktion mellan människor.

Ytterligare en infallsvinkel är att studera talkommunikation och språkutveckling med experimentella metoder.

Under utbildningen på grundnivå lär du dig både lingvistisk teori och metod. De teoretiska momenten har ett tvärspråkligt perspektiv och behandlar språkets alla nivåer från språkets minsta beståndsdelar till språkanvändning i social interaktion. Du utvecklar färdigheter i att tillämpa lingvistiska teorier för analys och problemlösning. Genom kurser i programmering lär du dig tillämpa datadrivna metoder för kvantitativ analys av stora textsamlingar. Du får även prova på experimentella metoder inom fonetik, psykolingvistik och neurolingvistik. Dessa kunskaper kan omsättas till praktiska tillämpningar i allt från språkundervisning, översättning och tolkning till talteknologi och språkteknologi.

På avancerad nivå kan du specialisera dig inom typologi och språklig diversitet, barns språkutveckling, datorlingvistik eller fonetik. På avancerad nivå finns även en specialisering inom teckenspråk.

Inom specialiseringen ligger fokus på en fördjupning av kunskaper om det svenska teckenspråket, bland annat genom språkvetenskapliga studier av teckenspråk och fördjupning i digitala resurser för svenskt teckenspråk, döva och hörselskadade barns språkutveckling samt döva och hörselskadades flerspråkighet.

Våra utbildningar på avancerad nivå är huvudsakligen forskningsförberedande.

Arbetsmarknad och karriär

Utöver ämneskunskaper tränar studier i lingvistik upp din förmåga till problemlösning och kritiskt och analytiskt tänkande samt din kommunikativa kompetens. Många studenter kombinerar sina studier i lingvistik med andra språkämnen, filosofi, pedagogik eller data- och systemvetenskap.

Studier i lingvistik kan därför leda in till en mängd olika yrken, alltifrån forskning och undervisning till arbete inom IT-branschen. Exempel på områden där lingvistikstudier är en viktig merit är språkundervisning, redaktionellt arbete, översättning, språkvård, talteknologi och språkteknologi.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att ta en kandidatexamen i lingvistik kan du antingen läsa fristående kurser eller kandidatprogrammet i lingvistik.

Fristående kurser i lingvistik

Kandidatprogram i lingvistik

Examen på avancerad nivå

För att ta en magister- eller masterexamen i lingvistik läser du något av de program på avancerad nivå som finns listade ovan.

Forskning inom ämnet

Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet. På institutionen arbetar forskare inom forskningsområdena Allmän språkvetenskap, Barns språkutveckling, Datorlingvistik, Fonetik, Hörande och dövas tvåspråkighet, Teckenspråk samt Typologi och språkdokumentation. Samverkan mellan dessa forskare med olika bakgrund och kompetens främjar en bred tvärvetenskaplig behandling av kärnfrågor om människans språkliga kommunikation.