Stockholms universitet

Baltiska språk

Bekanta dig med dina grannländers rika historia och kultur. Du kan läsa om Lettland och Litauen, dess språk, kultur och historia, vid Stockholms universitet utan förkunskaper.

Ämnesbeskrivning

Lettiska och litauiska är officiella EU-språk och statsspråk i Lettland och Litauen. I fokus för undervisningen står inte bara språket och språkhistoria, utan också litteratur- och kulturhistoria samt realia. Detta ger dig breda kunskaper om en av EU:s mest dynamiska regioner. Du väljer att läsa antingen lettiska eller litauiska. För att läsa till examen i något av språken kan du komplettera med det andra språket.

När du läser vidare på avancerad nivå kommer du att bekanta dig med det senaste inom baltisk sociolingvistik, språkpolitik och språkliga kontakter, något som också återspeglas i den forskning som bedrivs inom området.

Arbetsmarknad och karriär

Språkkunskaper är mycket viktiga för dig som funderar på en internationell karriär. Engelska räcker inte alltid. Att komplettera med ytterligare språk ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

Studier i baltiska språk är allt oftare en viktig merit även i arbetslivet då många svenska företag investerar i de snabbväxande baltiska ekonomierna eller har dotterbolag i Baltikum. Några läser språk på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Men allt fler väljer språk som ett komplement till en annan utbildning inom t ex journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Möjlighet till forskarutbildning i baltiska språk erbjuds vartannat eller vart tredje år. De mest skilda teman avhandlas, med en spännvidd från äldre tid till nutid, t.ex., språkhistoria, sociolingvistik, dialektologi, diskursanalys, arvsspråksinlärning, språk och identitet.

Examen

Forskning inom ämnet