Stockholms universitet

Barnkultur

Är du intresserad av kultur för barn, barns skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i barnkultur.

Teaterelever i kostym utomhus
Foto: Scott Griessel /mostphotos

Ämnesbeskrivning

Barnkultur är ett mångvetenskapligt ämne och som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn. Dessutom ingår digitala medier, konsumtion, kulturpolitik och barns lek- och kamratkultur i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktighet och rätt att komma till tals kommer att vara centralt i kurserna.

Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under dina studier göra fältarbete och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer och teatrar.

Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ger dig en bred kunskap om barns kulturella villkor samt god insikt i det samtida kulturlivet.

Arbetsmarknad och karriär

Studenter som läst barnkultur har gått vidare till arbeten inom den breda barnkultursektorn såsom privat, kommunal eller regional förvaltning, myndighet och organisationer. Andra arbetar som barnteaterproducenter, museipedagoger, konstpedagoger, författare, illustratörer och bibliotekspedagoger. Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

Det finns också studenter som läser barnkultur som fortbildning för att bredda sin tidigare utbildning. Barnkultur kan med fördel kombineras med andra ämnen inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet.

Utbildningar inom ämnet

För att få en kandidatexamen i barnkultur läser du Barnkultur I, Barnkultur II och Barnkultur III. Dessa tre kurser är på 30 hp vardera och läses på heltid över tre terminer. Det är också möjligt att läsa bara Barnkultur I, eller I och II, exempelvis som breddningsämne. Du kan även välja att läsa enstaka kortare kurser om 7,5hp. Vissa på campus och vissa på distans.

 Vill du ha hjälp eller guidning i utbudet är du välkommen att höra av dig.

  • Utbildning på forskarnivå

    Centrum för barnkulturforskning har inte någon egen forskarutbildning men vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, som CBK är knutet till, finns forskarutbildning i det närliggande ämnet barn- och ungdomsvetenskap.

Examen

För att få en kandidatexamen i barnkultur kan du antingen läsa fristående kurser (Barnkultur I, II och III) eller Kulturvetarprogrammet med barnkultur som huvudämne.

För att få en magisterexamen i barnkultur läser du magisterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. CBK ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte. Forskare knutna till centrumet bedriver forskning i tvärvetenskapliga projekt och inom sina egna discipliner.