De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga? Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens innehåll, organisation samt lärandets teori och praktik. Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga. Programmet ger grundläggande kompetens i de estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama och teater. Det erbjuder en praktisk utbildning för arbete med estetiska ämnen, konstformer och kulturprojekt med barn och unga på deras fritid.

Programmet riktar sig till studenter som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till exempel kulturskola och studieförbund.

Arbetsmarknad och karriär

Kandidatprogrammet har utformats för att skapa goda ledare inom verksamheter för barn och ungas kulturutövande på fritiden, exempelvis kulturskola och studieförbund.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik, estetiska lärprocesser, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Vi bedriver också forskarutbildning med två inriktningar: Estetiska ämnenas didaktik samt Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs mer om forskning på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik