Stockholms universitet logo, länk till startsida

Filmvetenskap

Som student i filmvetenskap får du uppleva film, tv och rörliga bilder och samtidigt skaffa dig redskap för att närma dig dessa bilder på nya sätt. Alla kurser innehåller ett antal filmvisningar i biograf och under utbildningen kommer du att se ett brett utbud av filmer, från klassiker till sällsynta filmer av regissörer från hela världen.

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv.

Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. ”Film” är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier.

Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om det är ett humanistiskt ämne analyserar vi också exempelvis de rörliga bildmediernas ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen.

Du har möjlighet att läsa alltifrån fem veckor till två år om du väljer kurser eller program. De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp – en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp – en termins fortsättning med fördjupning av ämnet.

Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå genom kursen Filmvetenskap – kandidatkurs 30 hp – vilken bland annat innehåller ett längre självständigt examensarbete.


Arbetsmarknad och karriär

Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i filmvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i filmvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Vi bedriver forskning om den svenska och internationella filmhistorien, inom såväl spelfilm och dokumentär som tevehistoria och alternativa filmkulturer såsom avantgardefilm och undervisningsfilm.

Vår bredd och pluralism är en naturlig följd av de enskilda forskarnas intresseinriktningar inom ramen för ämnets tvärvetenskapliga traditioner. I vårt ämne samsas konst med business, filosofi med mode och auteurikoner med genus- och queerkritik. Här interagerar nationell filmkultur med transnationell, det lokala med det globala och celebriteter med postkoloniala analyser. Affektstudier löper omlott med mediekonvergens, estetik med teknologi, det mediespecifika med det intermediala.

Det är den framgångsrika problematiseringen av detta fält – tematiskt, teoretiskt, geografiskt och historiskt – som utgör grunden för vår ledande ställning inom forskning på området.

 • Kontakt

  Studievägledning
  Filmvetenskap

  studievagledare@mail.film.su.se

  Under tiden med restriktioner pga corona/covid19 har studievägledningen ingen drop-in eller fasta telefontider. Du kan maila frågor och/eller boka ett möte via ZOOM eller bli uppringd.

  Studentexpeditioner
  Filmvetenskap

  Annika Karlsson, Mattias Johannesson
  Telefon: 08 – 674 76 27
  mån-tor 9.30-11.00
  Epost: studentinfo@mail.film.su.se

  Postadress

  Stockholms universitet
  Enheten för filmvetenskap
  Box 27062
  102 51 Stockholm

  Under tiden med restriktioner pga corona/covid19 har studentexpeditionerna ingen mottagning för besök.