Fritidspedagogik

Om ämnet

Fritidspedagogik vänder sig till dig som är intresserad av barns och ungas fritid. Här studeras forskning om barns vardagsliv, såväl utifrån ett barnperspektiv som från barns perspektiv. Sådant som ingår är till exempel hur barns lek och lärande, sociala utveckling, bildning och lärande formas i relation till fritiden.

Fritidspedagogikens kunskapsområden tar upp den del av barns fritid som ligger utanför såväl som den som ingår i mer planerade verksamheter, såsom fritidshemmet.

Inom Fritidspedagogik studerar du hur undervisning som styrs av barns intressen och erfarenheter kan planeras. Du får kunskap om hur undervisning utvecklas i relation till pedagogiska situationer som uppkommer ur barns lek och samspel.

Fritidspedagogik handlar också om barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmet. Detta område har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktiker för att skapa sammanhang i barnets hela dag. Fritidspeagogik handlar till stor del om informellt lärande som kan vara planerat. Men det kan minst lika ofta handla om att tillvarata pedagogiska situationer som uppkommer ur barns lek och samspel.

Arbetsmarknad och karriär

Fritidspedagogik studeras inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Med examen från programmet är du behörig att arbeta på fritidshem och undervisa upp till år 6 inom det inriktning du valt för programmet; musik, idrott & hälsa eller bild & form.
Efter examen har du möjlighet att läsa vidare inom Masterprogrammet Barn- och ungdomsvetenskap som kan leda dig vidare i din karriär med arbete inom bland annat myndigheter och organisationer.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en masterexamen i fritidspedagogik läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

På grundnivå är fritidspedagogik inte ett eget huvudområde, men ämnet kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudområde.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet