Stockholms universitet

Geovetenskap och biogeovetenskap

Vill du förstå hur vår planet fungerar? När du läser våra ämnen lär du dig om jordens alla naturmiljöer, olika naturresurser och om klimatförändringar, vilket speglar sambanden mellan natur, djur och människor. Kunskapen ger dig möjlighet att påverka vårt framtida samhälle och vår natur.

Ämnesbeskrivning

Geovetenskap

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berg, luft, vatten och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år.

Du studerar också klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i i dag. Du lär dig se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö.

Biogeovetenskap

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och de miljökonsekvenser som blir följden av människans utnyttjande av naturens resurser. Du lär dig att se och förstå samspel i naturen och hur vi människor påverkar den.

Biogeovetenskap ger dig en bred kunskapsbas som bygger på fördjupade kunskaper inom geovetenskap (t ex marklära, kvartärgeologi, klimat), och biologi (t ex zoologi, botanik, ekologi) samt natur- och miljövård.

Som geovetare och biogeoveterare kan du sedan välja att läsa något av våra internationella masterprogram inom ämnen som geomatik, fjärranalys och GIS, geologiska vetenskaper, hydrologi och vattenresurser, miljövård och fysisk planering, landskapsekologi eller polara landskap och klimat.

Arbetsmarknad och karriär

Både geovetare och biogeovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Som geovetare kan du arbeta med globala frågor som rör till exempel klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands.

Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, geovetenskapliga riskanalyser, anläggningsarbeten, miljöutredningar och samhällsplanering, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter.

Biogeovetenskap öppnar vägarna för flera spännande arbeten inom till exempel naturvård, konsultverksamhet inom natur och miljö, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Vanliga arbetsplatser för både geovetare och biogeovetare är också kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller organisationer där du ofta arbetar inom miljöområdet.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Är du intresserad av att forska inom geovetenskap eller biogeovetenskap? I så fall kan du efter en masterexamen söka till forskarutbildningen i naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi eller söka forskarutbildningen vid Institutionen för geologiska vetenskaper i något av områdena geokemi, geologi eller marin geologi.

Examen

För att få en kandidatexamen i geovetenskap eller biogeovetenskap läser du något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet geovetenskap och biogeovetenskap bedriver vi forskning inom och integrerat mellan fyra olika forskningsenheter: Biogeografi och geomatik, Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, vattenresurser och permafrost och Klimatvetenskap och kvartärgeologi. Vi bedriver även forskning i geokemi, geologi och marin geologi.