Stockholms universitet logo, länk till startsida

Historia

Allt som människan gjort i alla tider kan kallas historia. Historieämnet är därför grundläggande och ständigt aktuellt. Historia ger dig en god bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag.

Ämnesbeskrivning

Historiska institutionen vid Stockholms universitet har den största historieutbildningen i Sverige. Dina historielärare är erfarna forskare och du får en utbildning av högsta kvalitet. Historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa den senaste svenska och internationella forskningen om olika tidsperioder.

Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Vilka ideal utgick Per Albin Hansson från när han under 1930-talet talade om folkhemmet? Hur såg de kvinnor som deltog i den franska revolutionen på sina rättigheter? Vad tänkte bödeln när han lyfte bilan på galgbacken i Stockholm under 1600-talet?

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser, allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till texter på nätet. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter. Senare i utbildningen genomför du under individuell handledning ett eget mindre forskningsprojekt som du presenterar i en uppsats.

Vi erbjuder grundläggande kronologiska kunskaper om Sveriges och världens historia samt fördjupande temakurser inom olika områden, både svenska och internationella ämnen. Du kan till exempel läsa om Stockholms historia, Afrikas historia, samernas historia, om emigration och integration och korstågens historia.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i historia ger dig goda förutsättningar för arbeten med höga krav på självständighet och kommunikativ och analytisk förmåga. Beroende på vad du kombinerar dina historiestudier med, eller inom vilket utbildningsprogram du läser historia, kan du arbeta som högstadie- eller gymnasielärare, inom kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, tv, förlag, webb, arkiv och organisationer), samt inom privat och offentlig förvaltning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i historia kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningen vid Historiska institutionen är omfattande, livaktig och rikt varierad. Den drivs av enskilda forskare eller forskargrupper, i flera fall i nationell eller internationell samverkan.

Som en av de största humanistiska institutionerna i landet strävar vi efter bredd och mångfald i vårt arbete. Forskningen sträcker sig från medeltid till nutid och behandlar områden som politik, urbanhistoria, populärkultur, genus, idrott och maritim historia. Vår forskning är inom några områden både nationellt ledande och internationellt framstående.

Ämnesområdet ”historia” är definierat som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Läs mer på www.historia.su.se/forskning