Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medie- och kommunikationsvetenskap

För 15 år sedan hade i stort sett endast medieföretag medierelationer, men ett förändrat medielandskap där alla organisationer och företag kommunicerar med publiken/ konsumenterna/användarna via, exempelvis, sociala medier kräver kunskaper om medier och medieanvändning. Det är dessa kunskaper du får om du läser medie- och kommunikationsvetenskap.

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett teoretiskt ämne där du studerar bland annat mediernas strukturer och utveckling, populärkultur, digitala och sociala medier, samt globaliseringens inverkan på medier, kultur och samhälle.

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt.

Du börjar med att läsa våra två grundkurser Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp – en termin med de grundläggande kunskaperna om medier, mediehistoria och medieanvändning – följt av Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp – en termins fortsättning med fördjupning av ämnet.

Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå genom kursen Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp – vilken bland annat innehåller ett längre självständigt examensarbete.


Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan jobba i stort sett i vilken organisation som helst där kunskap om medier är av betydelse. Utbildningen ger exempelvis goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

Personer som studerat medie- och kommunikationsvetenskap kan man i dag finna bland annat inom universitets- och högskolesektorn, medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, PR-företag samt på informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Institutionen är värd för ett antal stora, externt finansierade forskningsprojekt och de flesta publikationer som kommer från dessa återfinns i högkvalitativa internationella böcker och tidskrifter.

Våra forskare tar upp ämnen som klimatförändringar, migration, mediearkeologi, globalisering och social protest, kulturjournalistik, sociala medier och politik, digital kultur och existentialism och visuell kultur, för att bara nämna några.

  • Kontakt

    Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap