Stockholms universitet

Mellanösterns språk och kulturer

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i området. Det har lett till att det finns ett stort behov av personer med kunskap om regionen och av personer som behärskar det arabiska språket. På Stockholms universitet kan du få just denna kompetens.

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet Mellanösterns språk och kulturer kan du välja att studera något av följande:

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Om du vill lära dig det arabiska språket ska du välja det första alternativet. Arabiska är ett av de största språken i världen och huvudspråk i större delen av Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Genom att studera arabiska får du förståelse för en lång och rik kulturtradition, tillsammans med en unik inblick i det samtida Mellanöstern och Nordafrika.

Om du hellre lär dig mer om regionen, utan att studera språk, ska du välja det senare alternativet. Du får då möjlighet att fördjupa dig i regionens historia, litteratur, samhällsliv, kulturer, politik och ekonomi.

Studier hos oss ger dig både praktiska och teoretiska färdigheter som är meriterande i arbetslivet och för fortsatta studier. Du kan med fördel kombinera Mellanöstern- och Nordafrikastudier med andra utbildningar, till exempel i statsvetenskap, företagsekonomi, socialantropologi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia och lingvistik.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i Mellanösterns språk och kulturer är högst relevanta för dig som vill jobba, eller redan har jobb, inom bland annat statsförvaltning, industri, handel, det civila samhället och massmedia, där det krävs goda språkliga kunskaper och/eller god kännedom om Mellanöstern och Nordafrikas historia, religioner, kultur och politik.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Våra professorer, lektorer och doktorander på området Mellanösternstudier bedriver forskning inom bl. a. litteraturvetenskap, religionsvetenskap och lingvistik.