Stockholms universitet

Modevetenskap

Vill du ha ett arbete där mode står i centrum? Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill arbeta inom den stora modevärlden. Genom att studera hos oss får du verktyg för att sätta ord på dina egna och andras erfarenheter av mode, kläder, stil och konsumtion.

Ämnesbeskrivning

Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om att kommunicera uttryck och förstå samhällsprocesser. Detta lär du dig genom att läsa om modets historia och modets påverkan av bland annat kultur, miljö, medier, ekonomi och könsroller.

Som student lär du dig modehistoria ur ett internationellt perspektiv, modets centrala begrepp och betydelser samt dess roll i samhällsutvecklingen. Du övar dig även på att se och analysera mode i dess olika skepnader och på att formulera dig muntligt och skriftligt om mode ur ett historiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Modets fält öppnar dörrar till en värld där flera ämnesområden samverkar till kunskap. Du börjar med att läsa våra två grundkurser Modevetenskap I, 30 hp – en termin med de grundläggande kunskaperna om mode, modehistoria och modeindustri –, följt av Modevetenskap II, 30 hp – en termins fortsättning med fördjupning av ämnet.

Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå genom kursen Modevetenskap – kandidatkurs 30 hp – vilken bland annat innehåller ett längre självständigt examensarbete.

Arbetsmarknad och karriär

Modevetenskap studeras ur ett internationellt perspektiv och du kommer därför ha möjlighet att arbeta i olika miljöer inom moderelaterade områden, både i Sverige och utomlands. Exempel på arbeten som studenter med examen i modevetenskap har är; inköpare, modejournalist, skribent, kostymör, PR inom modeföretag, projektledare, sales support agent, stylist, utställningskurator m.m. Du har även möjlighet att fortsätta till en forskarutbildning i ämnet modevetenskap.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i modevetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i modevetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Du vet väl att om du läser

Modevetenskap I 30 hp

och

Modevetenskap II 30 hp

Så är du behörig till

Kvalificerad Yrkespraktik i Modevetenskap 30 hp

Lägger du sedan till

valfria kurser på totalt 60 hp

och slutligen

Kandidatkursen i modevetenskap 30 hp

så har du en Kandidatexamen i modevetenskap! MED YRKESPRAKTIK!

 

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som spänner över både den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen. Ur det första perspektivet ligger fokuset på klädernas kulturella innebörd och mening genom visuella och skriftliga representationer. Inom det samhällsvetenskapliga fältet behandlas modet som en industriell produkt kopplad till konsumtion. Fälten knyts samman i modets materiella och immateriella värden.

För närvarande omfattar modevetenskapen forskning och undervisning inom områdena modehistoria, mode och genus, mode som industri, konsumtion och hållbarhet samt mode och mediakommunikation.

Flertalet doktorander har disputerat i modevetenskap genom åren och för närvarande har vi fem stycken aktiva doktorander.