Stockholms universitet

Reklam och PR

Reklam och PR är en viktig och central del av en organisations uppträdande på en marknad. Man kan säga att reklam och PR utgör den kommunikativa delen av en organisations framträdande i samhället. Du får genom studier av reklam och PR en djupare förståelse för de processer och strategier som ligger bakom all marknadskommunikation.

Ämnesbeskrivning

Du får även kunskap om den lagstiftning som rör marknadskommunikation samt förståelse för samband med andra intressenter som till exempel organisationer, ideella föreningar och konsumenter.

Marknadskommunikation inkluderar både samhällsinformation och kommersiellt betingade budskap. Det kan röra sig såväl om enkla meddelanden som komplicerade kommunikationssituationer, internt eller externt i en organisation.

Du som läser reklam och PR får kunskaper i såväl hur marknadskommunikation samspelar med en organisations övriga delar, som hur marknadskommunikation tas emot av människor ute i samhället.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i ämnet reklam och PR ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Studerar du reklam och PR kan du till exempel arbeta som creative director, marknadschef, marknadskommunikatör, planner, PR-strateg, pressansvarig etc.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i Reklam och PR kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen