Stockholms universitet

Religionshistoria

Religion är en mångfaldig och komplex kulturföreteelse som på olika sätt påverkar våra liv och de samhällen vi lever i. Kunskap om religion är därför viktig för vår förståelse av omvärlden. Ämnet religionshistoria erbjuder dig nycklar till förståelsen av religion och dess betydelse för individen och samhället i historia och nutid, globalt och lokalt.

Religionshistoria barn Holi Image by shekharchopra85 from Pixabay

Ämnesbeskrivning

Religion har alltid varit en del av människors samhällen. Religion ger ofta svar på frågor om hur världen uppstod, hur och varför allting är organiserat som det är, liksom vilken plats människor har i allting och vad meningen med livet är. Religion påverkar människors liv på olika sätt. Den är en central del av människors identitet och påverkar livsval, vardagslivet och sociala relationer. Religion är också en maktfaktor som påverkar samhället och det politiska livet lokalt, nationellt och globalt.

Som student i religionshistoria kommer du att möta ett rikt utbud av religiösa traditioner från alla delar av världen, såväl i nyare tid som i forntiden. Judendom, kristendom och islam blir föremål för studium vid sidan av Asiens olika religioner från hinduism och buddhism till daoism och shinto. Även forntida religioner från det antika Grekland och Rom, samt det forna Norden, tillsammans med nya religiösa rörelser ingår i religionshistoriska studier.

I fokus står religionernas historiska utveckling, mångfalden av religiösa föreställningar och handlingar och deras betydelse för individen, samhället och kulturen. Du kommer att bekanta dig med de stora religiösa traditionernas institutioner, tankegods och ritualer, men även med religion såsom den utövas av vanliga människor i deras vardag. Ämnet religionshistoria betraktar religion som ett historiskt, kulturellt och socialt fenomen och studerar religion ur historiska, antropologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Arbetsmarknad och karriär

Religionshistoria har en tvärvetenskaplig bredd och spänner över både humaniora och samhällsvetenskap. Ämnet ger därför viktiga kunskaper och färdigheter utöver det ämnesspecifika. I kombination med andra ämnen kan till exempel lärare, journalister, bibliotekarier, museipersonal, biståndsarbetare eller personer som arbetar med migrationsfrågor ha nytta av att ha studerat religionshistoria. Man kan också sysselsätta sig som konsult i religionsfrågor för olika myndigheter och företag.

Utbildningar inom ämnet

Ämnet religionshistoria erbjuder också forskarutbildning. Här kan man fördjupa sig i ett religionshistoriskt specialområde och skriva en doktorsavhandling.

Examen

För att få en kandidatexamen i religionshistoria kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i religionshistoria läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

I den religionshistoriska miljön finns för närvarande särskild forskningskompetens inom följande områden: a) Europas fornreligioner, särskilt antikens religioner och förkristna religioner i norr, dvs. fornnordisk, finsk och samisk religion, b) nyreligiositet och västerländsk esoterism, c) Asiens religioner, särskilt buddhism och hinduism, samt d) islam och kristendom.

Läs mer om forskning i religionshistoria på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap