Stockholms universitet

Specialpedagog

Som specialpedagog samarbetar du med skolans personal och ledning för att underlätta inlärningen för barn, ungdomar och vuxna som har behov av särskilt stöd.

Ämnesbeskrivning

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som är verksam som lärare eller pedagog och som vill arbeta med utveckling och specialpedagogiska frågor.

Utbildningen ger kvalificerade kunskaper om olika förhållanden i samhälle, skola och på individnivå som riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Genom fördjupade studier om sociala samspelsprocesser, ledarskap, samverkan och pedagogisk utveckling kompletterar du din lärarexamen och skaffar dig förutsättningar för yrkesutövning som specialpedagog.

Som specialpedagog kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter, med samtliga åldersgrupper, från förskola till vuxenutbildning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Utbildningen leder till specialpedagogexamen.

Forskning inom ämnet

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Forskning vid specialpedagogiska institutionen