Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning ger dig kunskap om hur människors val av utbildning, yrke och karriär formas och hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras och fungerar. Studier inom området ger en god grund för arbete med individers karriärprocesser.

Ämnesbeskrivning

Studie- och yrkesvägledning är ett område som passar dig som är intresserad av att förstå hur människors livsvägar formas och av frågor i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Världen förändras i en allt snabbare takt och behovet av att människor har kunskap om och kan förhålla sig till frågor om utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv ökar. I den processen har kompetens inom studie- och yrkesvägledning en viktig roll.

Studie- och yrkesvägledning kan du studera inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Det är en akademisk professionsutbildning på grundnivå som leder till en yrkesexamen. Utbildningen har som mål att ge kunskaper för att vägleda och undervisa ungdomar och vuxna i frågor som rör karriärutveckling och studie- och yrkesval.

I utbildningen läser du tvärvetenskapliga kurser inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området. Du utvecklar din förståelse för och kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning styrs, organiseras och fungerar. I studierna ingår också de grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som är nödvändiga för att förstå människors karriärprocesser, det vill säga väljande, lärande och förändringar i relation till framtiden.

Att studera studie- och yrkesvägledning ger kompetens för att hjälpa människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär. Du tränar din förmåga att arbeta med individuella vägledningssamtal men även att stödja lärande om karriärfrågor i undervisningssituationer. Studierna utvecklar också ditt vetenskapliga förhållningssätt och kritiska tänkande.

Arbetsmarknad och karriär

Inom området studie- och yrkesvägledning är arbetsmarknaden god och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa eller vägleda personer i omställning eller rehabilitering.

Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer och på arbetsförmedlingen är vanligt, men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Stöd-, matchning- och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledarens kompetens.

I dag är behovet av vägledning för nyanlända ett växande område och utanför utbildningsväsendet finns en ökad efterfrågan på kompetens inom området. Det kan handla om arbete med coachning, karriärutveckling och livsvägledning inom bland annat arbetsmarknads-, omställnings- och rehabiliteringsprojekt.

Efter utbildningen kan du också arbeta mer administrativt eller strategiskt med till exempel antagnings- och bedömningsfrågor inom myndigheter och utbildningsverksamheter.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet