Stockholms universitet

Teatervetenskap

Teatervetenskap studerar levande scenkonst i det förflutna och i vår egen samtid. Scenkonsten är något som människor i en specifik tid och på en särskild plats tar del av tillsammans. Som en akademisk disciplin placerar sig teatervetenskapen inom humaniora med särskilt fokus på de estetiska vetenskaperna.

Förutom den levande scenkonsten diskuterar vi även andra teatrala fenomen och kulturella iscensättningar i vår omvärld. Det kan handla om vardagslivets teatralitet, olika typer av offentliga framträdanden, eller stora idrottsevenemang. På så sätt tränar vi upp en analytisk förmåga som gör världen runt omkring oss mer begriplig.

Ämnesbeskrivning

Den teatervetenskapliga grundutbildningen omfattar drama- och föreställningsanalys, dramaturgi, interkulturell teater, performancestudier, samtida scenkonst, teaterhistoria och tematiserade profilkurser om bland annat barn- och ungdomsteater.

Du kan läsa vårt kandidatprogram i teatervetenskap eller välja enstaka kurser på heltid. Det går också att läsa kurser på kvällstid, deltid eller på distans. Vårt kursutbud riktar sig både till dig som redan är aktiv inom scenkonsten och till dig som vill förbereda dig för en kommande karriär inom kulturfältet.

Arbetsmarknad och karriär

Vår utbildning ger dig en bra grund om du vill arbeta konstnärligt, bli kulturskribent eller vara administrativt verksam inom teater- och kulturområdet. När du får goda kunskaper i teatervetenskap så utvecklar du en utmärkt förmåga att analysera och uttrycka dig tydligt och strukturerat. För en kandidatexamen kan du kombinera teatervetenskap med andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Våra tidigare studenter arbetar idag som exempelvis regissörer, teaterchefer, dramaturger, dansare, kulturadministratörer, gymnasielärare, musiker, skådespelare, recensenter, bibliotekarier, forskare, dramatiker, producenter och redaktörer inom olika medier.

Möt några av våra tidigare studenter

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i teatervetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller /kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i teatervetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Teatervetenskaplig forskning kan röra sig inom många områden. En viktig utgångspunkt för forskning är att se scenkonstföreställningen som en händelse vilken innebär ett unikt möte mellan de som agerar och de som betraktar.

Viktiga frågor rör vad som påverkar detta möte och det kan ha både ett samtida perspektiv och ett historiskt. Viktiga teoretiska utgångspunkter är transnationella perspektiv, genus och queerteori.

Läs mer om vår forskning