Teatervetenskap

Om ämnet

Teaterscenen speglar världen, sägs det. Men vad speglar den och på vilket sett? Kan scenkonsten också visa det som vi vanligen inte ser? Kan scenkonsten ställa obekväma frågor? Detta är sådant som är intresserar teatervetare, bland mycket annat.

När du studerar teatervetenskap läser du om scenkonst i hela sin bredd. Du kommer att läsa om olika sceniska uttryck, om skådespelarkonsten och hur den har utvecklats och om dramats funktion. I undervisningen diskuterar vi olika produktionsvillkor för scenkonsten, också historiskt sett, och vi undersöker hur detta fungerar idag. Du lär dig att analysera uppsättningar och se hur sceniska uttryck byggs upp och hur de kan tolkas. Vi har olika grundkurser på helfart att välja mellan. Antingen läser du vårt kandidatprogram eller så läser du våra terminskurser på helfart. Du kan också välja att läsa enstaka kurser på kvällstid. Vårt kursutbud riktar sig både till dig som redan är aktiv inom scenkonsten och till dig som vill förbereda dig för en kommande karriär.   

Arbetsmarknad och karriär

Vår utbildning är inte en yrkesutbildning i första hand, men den ger dig en bra grund om du vill arbeta konstnärligt, bli kulturskribent eller arbeta administrativt. Vårt fokus är scenkonst, men förutom att du får goda ämneskunskaper så utvecklar du en god förmåga att analysera sammanhang, se problem och skriva på ett tydligt och strukturerat sätt. För att läsa till en kandidatexamen kan du kombinera teatervetenskap med andra humanistiska ämnen eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i teatervetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller /kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i teatervetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Teatervetenskaplig forskning kan röra sig inom många områden. En viktig utgångspunkt för forskning är att se scenkonstföreställningen som en händelse vilken innebär ett unikt möte mellan de som agerar och de som betraktar. Viktiga frågor rör vad som påverkar detta möte och det kan ha både ett samtida perspektiv och ett historiskt. Viktiga teoretiska utgångspunkter är transnationella perspektiv, genus och queerteori.