Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för dig med utländsk utbildning som ger behörighet som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Ämnesbeskrivning

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) riktar sig till dig som har en utländsk grundlärarutbildning för de yngre åldrarna eller en förskollärarutbildning. Utbildningen riktar sig också till dig som har en utländsk ämneslärarutbildning eller ämnesutbildning som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne i årskurs 7–9 eller gymnasieskolan

Du kan söka till ULV vid Stockholms universitet för att läsa mot: förskollärare, grundlärare eller ämneslärare  

Behörighetskraven beror på vilket program och ingång du vill läsa mot.

Gemensamt för alla är att:

  • Den utländska utbildningen är avslutad och på eftergymnasial eller akademisk nivå.
  • Du har Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.
  • Du kan komplettera genom att läsa högst 120 hp. 

Läs mer om specifika behörighetskrav under varje inriktning på webbsidan för Utländska lärares vidareutbildning.

 

Arbetsmarknad och karriär

Du som läser utbildningen blir mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden, du höjer dina möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och får en bättre löneutveckling.

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att utbildningen ger goda möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och en bättre löneutveckling.

Läs utvärderingen

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterade sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år.

Läs rapporten

Utbildningar inom ämnet

Examen

När du är klar med dina studier inom ULV ansöker du först om en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Efter det ansöker du om legitimation hos Skolverket.

Om du har läst enligt ett beslut om kompensationsåtgärd från Skolverket ansöker du om legitimation hos Skolverket direkt.

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

Forskning om skola, utbildning och lärande