Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för dig med utländsk utbildning som ges på uppdrag av regeringen. Den ger behörighet att arbeta som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Ämnesbeskrivning

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande lärarutbildning. Den är för dig som har en avslutad utländsk förskollärarutbildning, lärarutbildning eller en ämnesutbildning i ett svenskt skolämne.

Inom ULV får du läsa kurser som gör att du blir behörig förskollärare eller lärare i Sverige. Dina tidigare studier kan användas för att du ska bli färdig på kortare tid än om du läst vid ett reguljärt lärarprogram. På så sätt används dina kunskaper och erfarenheter för att berika den svenska skolan och förskolan. Längden på studierna varierar.

Även du som redan har en förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation kan ansöka om att få mer kunskap om förskolläraryrket och läraryrket i Sverige.

Inriktningarna som finns inom ULV vid Stockholms universitet är:

  • Förskollärare
  • Grundlärare (årskurs F-6)
  • Grundlärare mot arbete i fritidshem (årskurs F-6)
  • Ämneslärare (årskurs 7-9 och gymnasieskolan)

Behörighetskrav

Gemensamma behörighetskrav för alla inriktningar:

  • Svenska som andraspråk 3/Svenska 3 eller motsvarande.
  • En avslutad utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning i svenskt skolämne på eftergymnasial nivå
  • De kompletterande studierna får plats inom 120 hp. 

De olika inriktningarna har olika behörighetskrav.

Gör ULV-kompassen för att se om du kan vara behörig:

Gör ULV-kompassen

Läs mer om specifika behörighetskrav under varje inriktning på webbsidan för Utländska lärares vidareutbildning.

 

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen leder till att du kan få lärar- eller förskollärarlegitimation. Med legitimation kan du få högre lön och bättre arbetsvillkor. Utbildningen gör också att du känner dig tryggare i din roll som lärare/förskollärare och ger dig trygghet i relation med vårdnadshavare.

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterade sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år.

Läs rapporten

Utbildningar inom ämnet

ULV är ett program där den som är antagen får en individuell studieplan. Man behöver inte söka enskilda kurser. Kurserna beställs av samordningen för ULV om man är antagen till utbildningen.

Ansökan till ULV sker via webbsidan för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning.

Gå till ansökan

Examen

Om du läser mot examen inom ULV, får du en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Den använder du sedan för att ansöka om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket.

Om du läser mot legitimation, med en kompletteringshänvisning från Skolverket, får du ett intyg av samordningen för ULV när du är klar. Du använder intyget när du ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket.

Om du läser mot utökat behörighet, får du själv ta ut ett intyg över dina avslutade studier. Du använder det intyget när du ansöker om utökad behörighet hos Skolverket.

Information om lärar- och förskollärarlegitimation finns hos Skolverket