Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Har du en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning, eller en ämnesutbildning som motsvarar ett svenskt undervisningsämne? Komplettera din tidigare utbildning genom Utländska lärares vidareutbildning, ULV, så att du kan arbeta som behörig lärare i Sverige.

Tjej som sitter i hörsal
Foto: Viktor Gårdsäter

Utländska lärares vidareutbildning riktar sig till dig med avslutad utländsk lärar- och förskollärare eller ämnesutbildning som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne. Utbildningen ger behörighet för anställning i svensk skola eller förskola. 

Studierna vid Stockholms universitet är campusförlagda och de allra flesta kurser ges på helfart. Stockholms universitet erbjuder inte kurser på distans.

Utbildningen startar varje höst och vårtermin. Ansökningsperiod för utbildningsstart till höstterminen 2021 kommer att stå öppen mellan den 15 mars och den 15 april 2021.

Utländska lärares vidareutbildning är ett nationellt samarbete som ges vid sex olika universitet. Stockholms universitet är nationella samordnare för utbildningen. 

Nationella sidan för Utländska lärares vidareutbildning

Information till dig som sökte utbildningen för studier till våren 2021

Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är nu stängd och handläggningsarbete pågår. Ansökan stod öppen mellan den 15 september kl. 18.00 och till den 15 oktober 2020 kl. 22.00.

Antagningsbesked skickas med post/e-post, till den adress du angett i ansökan. Detta sker oftast 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag. Vänligen se vår tidplan nedan för mer information om antagningsprocessen.

Tidplan för antagning

Aktuella datum och händelser inför att vårterminen startar.

 • 15 september - Ansökningsperioden öppnas kl. 18
 • 15 oktober -  Ansökningsperioden stängs kl. 22                              
 • 22 oktober - Sista kompletteringsdag för begärda handlingar
 • 11 november - Obligatoriskt Inplaceringsprov (preliminärt datum)
 • v 49 - Antagningsbesked skickas ut med e-post   
 • v 49 - Välkomstbrev skickas ut med e-post
 • December och januari - Individuella samtal erbjuds via Zoom                               
 • v 2-3 - Utbildningen startar

Du som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons på bedömningen av det obligatoriska inplaceringsprovet och möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet sker under december och januari och du har det med en kontaktperson inom ULV-samordningen. Information om din samtalstid får du från din kontaktperson.

Obligatoriskt inplaceringsprov 

För att bli antagen till utbildningen måste du göra ett inplaceringsprov. Provet för sökande till vårterminen 2021 äger rum onsdag den 11 november 2020. På grund av den rådande Coronasituationen kommer provet att genomföras digitalt.

Observera! Kallelse till det obligatoriska Inplaceringsprovet har skickats ut till alla behöriga sökande. Om du inte har fått en kallelse till provet har du bedömts som obehörig till utbildningen. Du som har bedömts som obehörig till utbildningen kommer att få ett beslut om det i början av december.När du har fått ditt beslut är du välkommen att återkomma till oss om du har frågor.

Syftet med provet är att visa din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska börja läsa. Provet innehåller två delar; en läsförståelsedel och en skriftlig del. Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprovet nedan. Se också exempelprovet för den skriftliga delen. 

Exempelprov läsförståelsedel

Exempelprov skriftlig uppgift

Verksamhetsförlagd utbildning 

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen. Inom utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Du hittar VFU-handboken för ULV och mer information om VFU här.

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Information om VFU på arbetsplats inom ULV.

Du gör din VFU inom Stockholmsområdet och får din placering från VFU-sekretariatet. Du som lärarstudent kan inte ordna egen placering eller göra din VFU utanför Stockholms län. 

Till VT21 kunde du söka kompletterande utbildning till: 

 • Förskollärare, endast mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVFL)
 • Grundlärare, endast mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVGL)
 • Ämneslärare, mot ämneslärarexamen eller mot legitimation enligt beslut från Skolverket (programkod ULVÄL)

För att antas till kompletterande studier till förskollärare och grundlärare krävs ett beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.

Läs mer om de kompletterande utbildningarna på den nationella sidan, under Sök till ULV våren 2021.

Kompletterande ämneslärarutbildning, ULVÄL- ämnesutbud.

Regler gällande behörighet och antagning till ULV vid Stockholms universitet 

Behörighetskrav

Utbildningen får som mest omfatta 120 hp och behörig är sökande som:

har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS), och

har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och kan efter kompletterande studier inom ULV avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning, eller

har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning och kan efter kompletterande studier inom ULV avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning

kan uppnå behörighet för lärar- eller förskollärarlegitimation genom kompletterande studier inom ULV utifrån anvisning från Skolverket, eller

har erhållit en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation baserat på utländsk utbildning och vill fortbilda sig för att förbättra sina förutsättningar att arbeta i det svenska skolväsendet.

Du som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt inplaceringsprov.

Har du redan ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket och fått beslut om kompensationsåtgärd kan du också komplettera studierna inom ULV.

 


Arbetsmarknad och karriär

Du som läser utbildningen blir mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden, du höjer dina möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och får en bättre löneutveckling.

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att utbildningen ger goda möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och en bättre löneutveckling.

Läs utvärderingen här

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterade sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år.

Du kan läsa rapporten här 


Utbildningar inom ämnet

Är du nyantagen till Utländska lärares vidareutbildning? Läs mer här!

Ansökan för antagning till vårterminen 2021 är nu stängd och antagningsbesked och välkomstbrev har skickats ut till alla som har antagits. På den här sidan hittar du som antagen student viktig information om dina kommande studier.

Student som sitter utomhus och läser
Foto: Tamarcus Brown, Unsplash

Din individuella studieplan

Inom Utländska lärares vidareutbildning kan man läsa inom olika inriktningar och studierna kan därför se olika ut för olika studenter. Under december och januari skickas en individuell studieplan samt annan information ut med e-post till alla som har antagits till utbildningen.

Vilken kurs ska jag inleda mina studier med?

I det Välkomstbrev du fått och i din individuella studieplan som du kommer att få inom kort ser du vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Klicka på länkarna nedan för att nå kurshemsida och information om schema.

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp

Att vara lärare i Sverige, 23,5 hp

Kurshemsida för kursen svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan, NS171U 7,5 hp

Kurshemsida för kursen Att vara lärare i Sverige I, DIG08U 8 hp

Kurshemsida för kursen Att vara lärare i Sverige II, Sociala relationer i skolan och läraren som ledare, UB30UU 7,5 hp

Kurshemsida för kursen Verksamhetsförlagd utbildning I, UB37UU 4 hp (länken kommer senare)

ULV-samordningen 

ULV-samordningen har det övergripande ansvaret för din utbildning och det är till oss du vänder dig om du har frågor om din studieplan, examen eller studieavbrott. Du når oss via vår funktionsmailadress ulv@su.se eller genom att ringa på vår telefontid på tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-12.00 på telefon 08- 12 07 65 35.

Om du har frågor som handlar specifikt om den kurs du ska läsa tex om schema, bedömning och betygsrapportering kontaktar du kursgivande institution.

 

Allmän information till studenter på Stockholms universitet 

Universitetskontot och universitetskortet 

För att kunna använda Stockholms universitets IT-system behöver du ha ett universitetskonto. Här finns instruktioner för hur du aktiverar universitetskontot, som du behöver ha för att bl.a. webbregistrera dig på de flesta kurserna du kommer att läsa. Då ULV gör en lokal antagning kommer du som inte redan har ett användarkonto på Antagning.se först behöva skapa ett användarkonto på antagning.se, för att sedan gå vidare till aktiveringen av universitetskontot. 

Observera att du kanske inte kommer att kunna aktivera universitetskontot förrän du finns etablerad i SU Ladok, vilket kommer att ske senast i början av januari. 

En lyckad start 

Sidan vänder sig till alla nya studenter och innehåller praktisk information. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola.

Du kan läsa mer om VFU på följande sidor:

Information om VFU vid Stockholms universitet

Information om VFU inom Utländska lärares vidareutbildning

Information om validering och tillgodoräkning

Är du student och bedriver studier på Stockholms universitet har du rätt att ansöka om att få relevant yrkesverksamhet tillgodoräknad mot utbildning vid Stockholms universitet.

Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet genomförs en så kallad validering. En validering är en strukturerad process som innehåller kartläggning, dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de förväntande studieresultaten.

Om du vill veta mer eller ansöka om validering av yrkeserfarenhet kontakta Studentavdelningen via validering@su.se

Introduktioner för dig som startar dina studier vårterminen 2021

Som nyantagen student behöver du delta på ett obligatoriskt introduktionstillfälle. Vilket tillfälle du ska delta på beror på första kursen du läser inom ULV. Vilken kurs du inleder dina studier med framgår av din individuella studieplan.

Tjej som sitter i hörsal
Foto: Viktor Gårdsäter

För dig som startar vårterminen 2021

 

Digital introduktion

Den kompletterande utbildningens introduktion kommer att ske via ett digitalt mötesverktyg som heter Zoom. Observera att den digitala introduktionen är obligatorisk och det är viktigt att du planerar för datumet redan nu.

Introduktion för dig som ska läsa den Språkintroducerande terminen

Introduktionen äger rum måndag den 11 januari mellan kl. 13.00- 15.00. Du kommer att få en inbjudan och möteslänk som skickas till dig med e-post under den första veckan i januari.

Introduktion för dig som ska läsa kurserna inom Att vara lärare i Sverige

Introduktionen äger rum torsdag den 14 januari mellan kl. 13.00-15.00. Du kommer att få en inbjudan och möteslänk som skickas till dig med e-post under den första veckan i januari.  

Observera! En del studenter som ska läsa mot inriktningen ämneslärare kommer inte att läsa Språkintroduktion eller Att vara lärare i Sverige VT21. Dessa studenter kommer att få separat information om vad som gäller för VT21.

Terminen startar den 18 januari (v 3).

Varmt välkomna!

Samordningen för Utländska lärares vidareutbildning

Examen

När du är klar med dina studier inom ULV ansöker du först om en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Efter det ansöker du om legitimation hos Skolverket.

Om du har läst enligt ett beslut om kompensationsåtgärd från Skolverket ansöker du om legitimation hos Skolverket direkt.


Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

 • Kontakt

  Stockholms universitet, nationell samordnare

  Tfn: 08-1207 65 35

  Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00

  Observera: Mellan tisdag den 22 december och måndag den 11 januari är telefontiden stängd. Du är välkommen att kontakta oss från och med tisdag den 12 januari då telefontiden har öppet som vanligt.

  E-post: ulv@su.se