Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Inom vidareutbildning av lärare, VAL, kan du som är verksam lärare men saknar lärarexamen, komplettera dina tidigare studier och arbetserfarenheter för att få en behörighetsgivande lärarexamen.

Du som blir antagen till utbildningen får en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och tjänstgöring som lärare.

Studieplanen kan innehålla kurser i pedagogik och didaktik. De flesta kurser ges som distansundervisning på halvfart, oftast med 4–6 campusträffar per termin. 

Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Det kan innebära studier på heltid och/eller campusförlagd utbildning, alternativt distansstudier vid ett annat lärosäte än det du är antagen till, beroende på vilket kursutbud respektive lärosäte erbjuder.

Behörighet och ansökan 

VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare på minst halvtid i de ämnen och årskurser som den sökta examen avser och har tidigare relevanta högskolestudier som gör att du kan nå en lärarexamen inom 120 hp. 

VAL vänder sig också till dig som vill bli yrkeslärare och har minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan, samt uppfyller den särskilda behörigheten i form av yrkeskunskaper.

VAL startar varje höst- och vårtermin.

Läs mer och ansök till vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen här


Utbildningar inom ämnet

Examen

Genom VAL kan du nå grundlärarexamen för årskurs F-3, grundlärarexamen för årskurs 4-6, ämneslärarexamen för årskurs 7-9/gymnasieskolan eller yrkeslärarexamen. Vi har även möjlighet att avsluta påbörjade lärarutbildningar från Stockholms universitet.


Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.