Yrkeslärarprogrammet

Om ämnet

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Stockholms universitet erbjuder två olika studiegångar på programmet: Yrkeslärare samt Yrkeslärare med studiegång mot vård och omsorg.

Arbetsmarknad och karriär

Det är i dag omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till år 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet