Stockholms universitet

Alla ämnen

 

Data och IT

Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig det senaste inom mobiltelefoni och datakommunikation? Inom intresseområdet Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intresseområde som även rör samspelet mellan människor, datorer och organisationer. Inom Data och IT finns stora möjligheter att hitta ett yrke som passar dig, oavsett om du vill utveckla och designa spel eller stora affärssystem, om du brinner för att programmera eller drömmer om att skapa den perfekta interaktionen mellan dator och människa.

Data och IT

Data och IT - intresseområde vid SU
 

Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande - intresseområde vid SU
 

Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Kultur och historia

Kultur och historia - intresseområde vid SU
 

Lärarutbildning

Vill du vara med och forma framtiden, både för dina elever och för samhället i stort? Läraryrket är kreativt, utvecklande och omväxlande, och det kommer att utmana dig på flera sätt. Du behöver ha både breda och fördjupade ämneskunskaper samt förståelse för hur du planerar, organiserar och bedömer din undervisning utifrån dina elevers situation och kunskapsnivå. Stockholms universitet erbjuder en professionell utbildningsmiljö som är bland de främsta i Norden inom utbildningsvetenskaplig forskning. Efter avslutad utbildning till lärare eller förskollärare har du inte bara ett riktigt roligt och viktigt yrke, utan också en god arbetsmarknad med stor valfrihet att se fram emot.

Mer information för dig som vill bli eller är lärare

Lärarutbildning

Lärarutbildningar - intresseområde vid SU
 

Medier och kommunikation

Vi lever i ett samhälle där kommunikation blir allt viktigare. Inom intresseområdet Medier och kommunikation kan du bland annat studera journalistik där du lär dig samhällsgranskning och dokumentärt berättande. Vill du följa och förstå mediernas utveckling i det snabbt förändrade medielandskapet studerar du medie och kommunikationsvetenskap. Är du mer orienterad åt att arbeta med kommunikation mot marknaden studerar du reklam och PR.

De här utbildningarna gör dig konkurrensmässig på en mängd olika områden inom medier och kommunikation.

Medier och kommunikation

Medier och kommunikation - intresseområde vid SU
 

Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Människa, juridik, politik och samhälle

Människa, juridik, politik och samhälle - intresseområde vid SU
 

Naturvetenskap och matematik

Naturvetenskap och matematik hjälper oss att förstå hur världen omkring oss hänger samman, från universums uppkomst och struktur till utvecklingen och funktionen hos människan och alla andra organismer på jorden.
Kunskap inom naturvetenskap ger möjlighet att kritiskt granska trovärdigheten i information på olika områden i vardagslivet, i samhället och i media.
Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Vet du inte vilket ämne som passar dig? På su.se/blinaturvetare hittar du alla naturvetenskapliga utbildningar listade utifrån vilket intresse du har.

Naturvetenskap och matematik

Naturvetenskap och matematik - intresseområde vid SU
 

Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Språk

Språk - intresseområde vid SU