Har du en kandidat- eller yrkesexamen alternativt minst 180 högskolepoäng kan vi erbjuda program och kurser för att utveckla din förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och också komplettera till en masterexamen.

Fristående kurser på avancerad nivå

kräver genomgången utbildning på grundnivå.

Program på avancerad nivå

omfattar 60 högskolepoäng för magisterexamen eller 120 högskolepoäng för masterexamen.

Det finns också påbyggnadsprogram för yrkesexamina på avancerad nivå.

För att börja på ett program på avancerad nivå krävs att man först har en kandidatexamen eller underliggande yrkesexamen.
Det betyder att man för masterexamen först läser 180 högskolepoäng
och sedan ytterligare 120 högskolepoäng, det vill säga 3 + 2 år heltidsstudier.
Sök i utbildningskatalogen

Examina på avancerad nivå

  • På avancerad nivå finns två generella examina, magisterexamen och masterexamen.
  • Yrkesexamen finns både på grund- och avancerad nivå.