Lärare & forskare

Våra forskare blir dina lärare

Som student vid Stockholms universitet kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Elisabet Tiselius, universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet. Foto: Niklas Björling

”Att tolka är den bästa adrenalinkicken som går att få”

– Vårt arbetssätt gör att klasserna blir väldigt sammansvetsade och efter utbildningen har studenterna möjlighet att få världens mest stimulerande jobb, säger Elisabet Tiselius, ansvarig för tolkutbildningen vid Tolk- och översättarinstitutet.

Bild på Panagiotis Papapetrou, professor i data- och systemvetenskap. Foto: Niklas Björling

”Hantera och skapa system som förändrar världen”

– Mitt intresse för datasystem startade med att jag programmerade om spelet Packman för länge sedan. Sedan har jag insett vilken oerhörd potential som finns i ämnet, säger Panagiotis Papapetrou, professor i data- och systemvetenskap.

Bild på universitetslektor Hanna Hjalmarson. Foto: Niklas Björling

”Det finns inget så praktiskt som en god teori”

– Jag välkomnar alla som bland annat vill lära sig hur man kan påverka andra och själv påverkas i både arbete och privatliv av medier och kommunikation till våra kurser i företagsekonomi/marknadsföring, reklam och PR, säger universitetslektor Hanna Hjalmarson.

Anna Roosvall sedd genom fönsterruta med en kopp kaffe Foto: Niklas Björling

"Jag är särskilt intresserad av kommunikation och maktförhållanden"

– Har du tänkt på att medier kan bidra till att synliggöra såväl som osynliggöra olika grupper i samhället, precis som de kan bidra till att lyfta och sänka olika ämnen? säger forskaren Anna Roosvall.

Mats Wiklund som forskar inom data- och systemvetenskap Foto: Niklas Björling

"Yrkesläget efter utbildningen är väldigt gott"

– Om jag bara forskade utan att få studentkontakt skulle jag nog bli galen, säger Mats Wiklund som undervisar inom data- och systemvetenskap. Studenternas synpunkter är viktiga.

Barbro Westlund sitter i ett klassrum Foto: Niklas Björling

"Svensk skola behöver många skickliga och entusiastiska lärare"

Barbro Westlund forskar om hur man bäst kan stödja och bedöma elevers läsförståelse. Hon ser det som en viktig uppgift att ge blivande lärare de verktyg de behöver.