Egentligen

Hur är det att plugga på Stockholms universitet – egentligen? Fråga oss!

Kriminologi

Albin pluggar masterprogrammet i kriminologi på Stockholms universitet

Journalistik

Anna pluggar masterprogrammet i journalistik på Stockholms universitet

Marinbiologi

Peter pluggar kandidatprogrammet i marinbiologi på Stockholms universitet

Meteorologi

Sara pluggar masterprogrammet i meteorologi på Stockholms universitet

Litteraturvetenskap

Ina studerar litteraturvetenskap på Stockholms universitet

Global utveckling

Johanna pluggar kandidatprogrammet i global utveckling på Stockholms universitet

Juridik

Maria studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Religionshistoria

Kristian studerar religionshistoria på Stockholms universitet

Tyska

Malin studerar tyska på Stockholms universitet

Grundlärare

Matilda läser grundlärarprogrammet på Stockholms universitet

Förskollärare

Kubra studerar förskollärarprogrammet på Stockholms universitet

Statsvetenskap

Alexander studerar Internationellt masterprogram i statsvetenskap på Stockholms universitet

Data- och systemvetenskap

Greta studerar kandidatprogrammet i data-och systemvetenskap

Ämneslärare

Christian studerar till ämneslärare vid Stockholms universitet.

Tidigare studenter

Tidigare Egentligen-studenter

Vad finns att läsa på SU?

Vet du vad du vill läsa?