Global Swede 2019 Photo: Sofia Nahringbauer Regeringskansliet
Global Swede-pristagarna 2019. Foto: Sofia Nahringbauer/Regeringskansliet.
 

Utrikesdepartementet och Svenska institutet arrangerar för nionde gången en ceremoni i samband med utdelningen av Global Swede-utmärkelsen. Utrikeshandelsminister Ann Linde, Svenska institutets vikarierande generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin och gruppchefen på UD:s enhet för främjande och hållbart företagande Gabriella Augustsson uppmärksammar 26 studenter från länder runt om i världen.

– Global Swede är ett sätt att säga tack till några av våra mest innovativa internationella studenter. Studenter från andra länder spelar en viktig roll i våra internationella relationer och jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra till fortsatt utbyte och relationer med Sverige, säger Ann Linde.

Kanwal Tariq Global Swede 2019 Photo: Sofia Nahringbauer Regeringskansliet
Gabriella Augustsson, gruppchef på UD:s enhet för främjande och hållbart företagande, och Kanwal Tariq, Stockholms universitet. Foto: Sofia Nahringbauer/Regeringskansliet.

"Uppfyllt alla förväntningar"

Kanwal Tariq kommer från Pakistan och läser en masterutbildning i molekylära livsvetenskaper, hon förklarar varför hon ville studera i Sverige:

– Jag beundrade den svenska öppenheten och innovationskulturen. En annan bidragande orsak till att jag ville plugga i Sverige är att landet är ett av de bästa inom biovetenskaplig utbildning. Tack vare det generösa stipendiet från Stockholms universitet har jag kunna uppleva det själv, berättar hon.

– De här två åren har verkligen uppfyllt alla förväntningar, särskilt tack vare alla goda vänner och mentorer som jag har haft nöjet att träffa och arbeta med. Det är en ära att få den här utmärkelsen.

Från Stockholms universitet deltog professor Karin Helmersson Bergmark, rektorsråd för internationell samverkan, i ceremonin:

– Vi lever i en global tid och det är svårt att tänka sig ett stort och modernt lärosäte utan globala influenser, bland annat från våra gäststudenter. De är dessutom viktiga som alumner och ambassadörer för Stockholms universitet när de återvänder till sina egna länder.

Global Swede

Global Swede är en del av det långsiktiga relationsbyggandet med internationella studenter i Sverige. Arbetet skapar broar av transnationella och multikulturella nätverk som långsiktigt bidrar till svensk handel och gynnar arbetet med att nå framtida lösningar. Global Swede-alumnerna ingår i Svenska institutets alumnnätverk, vilket i dag omfattar omkring 15 000 personer från 140 olika länder.