– Jag kom även in på sjukhusfysik i Lund och hade förmånen att sitta med två välkomstbrev i handen. Valet föll på Stockholm eftersom det finns många spännande jobbmöjligheter här och för att det är en storstad.

Nästan garanterat jobb efter avslutad utbildning

– Sjukhusfysik är en bred utbildning och grunden är samma som för de andra fysikerutbildningarna som exempelvis astronomi. Det är först på tredje året som man väljer inriktning och jag valde strålningsfysik. Det innebär att jag kommer att ha ansvar för allt som har med strålning att göra på min framtida arbetsplats. Väljer jag att jobba på sjukhus så kommer jag att hantera till exempel MRI-maskinerna som bland annat upptäcker tumörer, men även strålningsutrustningen som används för behandling. Jag kan även välja att arbeta på industrier och kärnkraftverk i den privata sektorn. Vi som har läst inriktningen strålningsfysik är ofta de på arbetsplatserna som har störst kunskap inom området. Därför kommer även inköp, förbättringar och även till viss mån installation att ligga på oss. Man har nästan garanterat jobb efter avslutad utbildning.

Ganska svårt men väldigt stimulerande

– Fysik och matte på universitetsnivå är ganska svårt men väldigt stimulerande. Klarar man de första två åren så klarar man nästan vad som helst. Jag vill förbättra sjukvården och ha ett arbete där man får träffa och hjälpa människor. Därför är det rätt utbildning för mig.