– Konstvetenskap går på djupet både vad det gäller verken men även historien bakom konstnärerna. Vi får lära oss teorier som ger konsten helt nya dimensioner. I grundkursen går man nästan igenom hela den västerländska konsthistorien. Ingen kan gå kursen utan att bli intresserad av någon epok. Vi lär oss konstant nya saker och pusselbitarna faller på plats, en efter en. Det är otroligt hur man kan se spår från antiken i dagens verk.

Vi hjälper varandra och det finns ingen konkurrens

– Kursen innehåller en del abstrakta teorier som kan vara lite svåra att greppa. För att säkerställa att alla har förstått budskapet så har vi textseminarier där man kan ställa frågor. Självklart går det också bra att prata med studiekamraterna. Vi hjälper varandra och det finns ingen konkurrens. En riktigt bra workshop var när vi var på Spökslottet i Stockholm och fick närvara vid en riktig teknisk analys. Vi fick se hur konstverket röntgades och IR-belystes och vara med när man tog färgprover.

Utbildning leder till jobb

– Lärarna är engagerade, inspirerande och kompetenta. Många har en fot i arbetslivet samtidigt som de undervisar på universitetet, vilket visar att det är en utbildning som faktiskt leder till jobb. Efter avslutad utbildning finns det två vägar att gå. Den kommersiella vägen att arbeta på exempelvis gallerier, eller så kan man gå den kulturella vägen och ta anställning på exempelvis museer. Just nu känns det senare alternativet mest lockande.