Den nya söksidan för kurser och program hittar du på:

su.se/utbildningskatalog

Detta är första steget i en omgörning av hela su.se och su.se/english, där vi under 2019 kommer att fortsätta med att se över och förbättra all utbildningsinformation.