Stockholms universitet logo, länk till startsida

Från juristprogrammet till riksrevisor

Helena Lindberg har varit med och byggt upp stora delar av Sveriges krisberedskap. Den 22 april deltog hon vid Stockholms universitets Hållbarhetsforum och diskuterade samhällskriser.

Helena Lindberg sitter vid ett cafébord och skriver på en bärbar dator.
Helena Lindberg. Foto: Frida Ström

35 år efter sin juristexamen vid Stockholms universitet är Helena Lindberg nu chef för Riksrevisionen, myndigheten som ska granska staten. Däremellan har hon hunnit vara generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stabschef på Säpo och rättschef på Försvarsdepartementet. Bland mycket annat.

Ibland framförs åsikten att Sverige är fredsskadat, att det var så länge sedan vi upplevde en allvarlig kris att vi glömt att vi måste förbereda oss. Stämmer det, tycker du?

– I någon mån, kanske. Efter andra världskriget rustade vi upp enormt inför rädsla för det tredje, för att sedan stegvis rusta ner när decennierna gick utan att det kom. Men samtidigt finns en svaghet i att fokusera på den förra stora krisen – nästa kris är nästan aldrig likadan. Att rusta samhället för alla tänkbara kriser är mycket svårt. Istället handlar det om att ha en generellt bra krisberedskap och krismedvetenhet i hela samhället, såväl hos individer som företag och offentliga aktörer.

Du har tidigare kritiserat regeringen för att digitaliseringen, och lagstiftningsarbetet som reglerar den, går för långsamt. Är Sveriges krisberedskap på den digitala arenan tillräckligt god?

– Beredskapen kan alltid vara bättre, men staten rustar upp även inom det området. Vi har nyligen följt upp en granskning av informationssäkerhet som gjordes 2016 och ser nu att förbättringar har gjorts. Men visst finns t.ex. en risk att vi de närmaste åren kommer att fokusera så mycket på beredskap mot nästa stora sjukdomsutbrott att t.ex. cyberarenan riskerar att bli lidande. Det gäller att kunna hålla många tankar i huvudet samtidigt.

Klimatförändringarna beskrivs ibland som vår tids stora kris. Håller du med?

– De har åtminstone potential att bli det, och vi ser redan idag att klimatförändringarna orsakar plötsligt uppkommande kriser exempelvis skogsbränder och smittsamma sjukdomar. Klimatförändringarna smyger sig på, konsekvenserna kan vara svåra att urskilja och enskilda länder har begränsade möjligheter att motverka dem.

Den 22 april deltog Helena vid universitetets Hållbarhetsforum för att samtala om samhällskriser, varför det är så svårt att förbereda sig för nästa kris och vad vi kan göra för att bli bättre.

Läs mer på su.se/hallbarhetsforum
 

På denna sida