Stockholms universitet logo, länk till startsida

Han kämpar för HBTQ-rättigheter i Latinamerika

När Herman M Duarte började på masterprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt vid Stockholms universitet visste han inte att det skulle förändra hans liv. Studierna fick omvälvande konsekvenser för såväl privatlivet som karriärvalet. Idag arbetar han som advokat med fokus på HBTQ-rättigheter i Latinamerika.

Det verkar inte finnas ord nog för att Herman M Duarte ska kunna beskriva sin kärlek till Sverige – ett land han i det närmaste verkar känna sig andligt adopterat av.

– För första gången i mitt liv kände jag mig trygg, så trygg att jag vågade komma ut ur garderoben. För mig representerar Sverige solidaritet och yttrandefrihet. I Sverige kan du själv välja vem du vill vara. Det är ett egalitärt samhälle med en stat som tar hand om sina medborgare, säger han.

Sverige är helt enkelt vad demokrati i grund och botten handlar om, menar han, och beskriver svenskars hjärtan som ”stora vardagsrum med små dörrar”. En av dessa stora vardagsrum tillhörde Anders Karlsson, en god vän från International Law Students Association.

– För mig var det en stor lättnad att han kunde äta middag på restaurang med mig utan att bry sig de minsta om att jag är gay eller vad de andra gästerna eventuellt skulle tycka om saken.

Stärkt av stödet i Sverige

Stärkt av allt stöd han fick i Sverige bestämde han sig för att komma ut offentligt på Facebook. Till saken hör att Herman M Duartes gammelfarbror var José Napoleón Duarte –  El Salvadors president under andra hälften av 1980-talet. Herman har med andra ord ett efternamn som är välkänt i hemlandet. Facebookinlägget blev viralt. På kort tid fick det över 50 000 visningar. Många skrev uppmuntrande kommentarer, däribland artisten Ricky Martin. Men långt ifrån alla kommentarer var snälla. Det kunde stå sådant som att ”Sverige har gjort dig pervers”, ”Du kommer att ruttna i helvetet” och ”Du skulle ha hållit det för dig själv istället för att skada alla i din omgivning som älskar dig.”

– Jag bröt mot en oskriven regel. Om du är homosexuell och tillhör den salvadoranska medelklassen möts du av tyst acceptans så länge du håller din homosexualitet för dig själv, förklarar Herman M Duarte.

Han ger ett exempel.

– En homosexuell kompis till mig kan ta med sin partner till föräldrarna på middag men det är otänkbart att de skulle hålla varandra i handen. Deras kärlek är elefanten i rummet.

Facebookinlägget fick också allvarliga konsekvenser för hans karriär. När han kom tillbaka till El Salvador 2011 var han utan anledning utan jobb trots att han var tillräckligt kvalificerad för att kunna jobba på vilken advokatfirma som helst i hemlandet.

De få advokatbyråer som nappade på hans jobbansökningar erbjöd honom en lön som inte ens hade täckt studielånen. Han hade inget annat val än att starta eget, men att få klienter som oetablerad 23-åring var inte lätt.

Under ett år fick han slita hund på den egna firman, innan det äntligen vände. Herman M Duarte fick anställning på den costaricanska advokatfirman Batalla Abogados. Under sin tid där utvecklades han inte bara i sin profession; firman gav honom styrkan att driva HBTQ-frågor i hemlandet. Som ett första steg började han skriva kolumner i den salvadoranska tidningen La Prensa Gráfica där han utmanade de traditionella uppfattningarna i det salvadoranska samhället.

Inriktar sig på mänskliga rättigheter och skiljedomsrätt

Delägarna på advokatfirman stödde honom inte bara moraliskt utan även ekonomiskt. Efter fem år bestämde sig Herman M Duarte för att bli sin egen och hans tidigare arbetsgivare bidrog med ett startkapital så att han kunde grunda HDuarte LEX. Advokatbyrån är den första i Latinamerika som inriktar sig på mänskliga rättigheter och skiljedomsrätt och som arbetar med målet att avskaffa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. En av de frågor som HDuarte LEX driver är rätten för par av samma kön att få en borgerlig vigsel.

Advokatbyrån har skickat in en stämningsansökan mot staten till El Salvadors högsta domstol för att den inte behandlar sina medborgare lika.

– HBTQ-rättigheter handlar inte om att vi försöker tilltvinga oss några privilegier. Vi vill inte inskränka andras rättigheter. Vi kräver endast att vi tillerkänns samma rättigheter som alla andra.

Det har gått bra för Herman M Duarte och hans advokatbyrå. I våras hamnade han, som den första latinamerikanska advokaten under 30 år, på den välrenommerade organisationen Chambers & Partners rankninglista. Den 26 oktober deltog han på en gala i London för att ta emot Top LGBT+ Future Leaders – en utmärkelse som delas ut varje år till 50 personer från hela världen som verkar för att stödja HBTQ-personer inom näringslivet. Han blev nyligen utnämnd till årets alumn från Master of International Commercial Arbitration Law för sin kamp för HBTQ-rättigheter i Latinamerika.

– Att få ett sådant erkännande från mitt svenska alma mater fick mig att gråta av lycka. Hela min yrkeskarriär har handlat om skiljemannarätt. Det jag lärde mig om rättstvister på masterutbildningen vid Stockholms universitet har varit till stor nytta i mitt arbete för mänskliga rättigheter.  

Mångfald kan ha ekonomiskt värde

Framtidsutsikterna för mänskliga rättigheter i Latinamerika är blandade, enligt Herman M Duarte, men det finns starka progressiva krafter som driver på utvecklingen i en positiv riktning. En sådan kraft är näringslivet, menar han, eftersom man där börjar inse att mångfald har ett ekonomiskt värde.

– Nyligen startade butikskedjan Walmart ett HBTQ-program i Latinamerika. Anställda kan rapportera till företaget om de upplever sig ha blivit diskriminerade på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Ett liknande program startades i augusti av Nike, berättar han.

Även juridiken flyttar fram positionerna. Exempelvis har Corte Interamericana de Derechos Humanos (Syd- och Latinamerikas motsvarighet till Europadomstolen i) i tre viktiga avgöranden under 2010-talet visat att domstolen är i linje med rådande trend vad gäller HBTQ-rättigheter.

Sociala medier ett orosmoln

Men Herman M Duarte ser även orosmoln på himlen när sociala medier förvandlas till så kallade ekokammare där många aldrig kommer i kontakt med åsikter som avviker från de egna. 

– Det leder till att sociala medier radikaliserar såväl konservativa som progressiva och undergräver demokratins fundament, nämligen att olika ståndpunkter kan och bör samexistera. Jag önskar att de nordiska länderna kunde bli en tydligare röst i Latinamerika och i världen. Ni har så mycket att bidra med när det kommer till frågor som demokrati, yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter.

På denna sida