Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Jag har inte ångrat en sekund av min forskarresa”

Fysikern Rickard Ström har låtit lusten att lära sig mer leda honom genom studier och forskning. Just nu gör han en postdok i Tyskland, men kan tänka sig att snart byta spår. "Just nu bygger jag en portfölj som kan vara attraktiv för industrin. Du kan ha forskardrömmar i tio år och sen byta bana för att ta dig an helt nya utmaningar."

Rickard Ström
Rickard Ström. Foto: Estelle Lambusch

Rickards intresse för fysik började med matematiken i skolan som han tidigt märkte att han hade fallenhet för.

– Jag har alltid känt en dragning till det deterministiska där det finns ett tydligt rätt och fel, men jag vill också hitta olika sätt att lösa samma problem. Det räcker inte med vad läraren säger, utan jag kan förstå saker genom något annat jag lärt mig i livet. Fysik på universitetsnivå är likt matematik med mycket abstrakt tänkande.

Efter gymnasiet började han att läsa på dåvarande fysiklinjen vid Stockholms universitet, idag motsvarande en kandidat- och masterexamen i fysik.

– Jag kände mig inte klar utan jag ville lära mig nya saker på mitt egna sätt. Jag valde fysik eftersom det är så brett. Tyckte att det var rätt fantastiskt faktiskt. Vi var få som läste fysik och vi hade mycket kontakt med lärarna som gärna diskuterade med oss. Vissa kurser var lättare och andra var skitsvåra, men det var en bra variation.

Under studietiden träffade Rickard doktorander som var assistenter på kurserna han läste. Han kom i kontakt med forskare och såg att de var helt vanliga människor. När han efter examen fortfarande inte kände sig klar med fysiken så var det ett naturligt steg att gå vidare till doktorandstudier.

 

Postdok i ett framtidsprojekt vid CERN

Rickards doktorsavhandling handlade om att kartlägga universum med hjälp av partiklar som kallas neutriner. De är extremt vanligt förekommande men växelverkar så sällan med annan materia att det krävs kubikkilometer stora detektorer för att ens kunna registrera ett fåtal under ett år.

– I relation till andra partikelslag kan det låta som en nackdel, men eftersom neutrinerna knapp växelverkar alls kan de ostört ta sig igenom universums materia och magnetfält utan att påverkas nämnvärt. Partiklarna bär därför med sig värdefull information om universums struktur och utveckling långt bortom det som tidigare har gått att studera.

Rickard har alltid varit intresserad av rymden, men när han efter sin doktorsexamen från Uppsala universitet fick erbjudande om en postdok vid CERN i Schweiz kunde han inte tacka nej. CERN, eller Europeiska organisationen för kärnforskning, är världens största partikelfysiklaboratorium – en prestigefylld arbetsplats för en fysiker. Där jobbade han med dataanalys och prospektering vid ett av CERNs stora framtidsprojekt.

– Det handlade främst om att demonstrera vilken fysik som skulle kunna studeras i framtiden givet vissa förutsättningar. Eftersom projektet alltid stod i relation till andra förslag handlade mycket av arbetet om kommunikation, tydlighet och projektledning, något jag verkligen brinner för.

 

Har fått många kompetenser för näringslivet

Rickard upplever att det kan vara ganska tufft att jobba inom akademin. Det är inte alltid uppskattat att komma med nya idéer eller nya perspektiv.

– Det är svårt att hitta ork att gå sin egen väg inom akademin, samtidigt som det är en fördel i andra sammanhang att sticka ut. En svår balansgång. Slumpen har spelat en stor roll i min karriär och jag tycker man måste vara ödmjuk och tacksam för det man fått, även om det också handlar om hårt arbete.

Han är inte rädd för att det skulle vara svårt att få jobb utanför akademin om han skulle vilja det. Alla han känner med doktorsexamen har fått jobb antingen inom akademin eller industrin. De flesta trivs bra och upplever att de har haft stor nytta av sina forskarstudier.

– Vi leder våra egna projekt hela tiden och många saker vi lär oss har vi användning av på arbetsmarknaden. Jag har inte ångrat en sekund av min forskarresa. Jag kan hoppa av och börja jobba i näringslivet när jag vill, det behöver inte vara ”for life”. Du kan ha forskardrömmar i tio år och sen byta bana för att ta dig an helt nya utmaningar.

Sedan 2019 bor Rickard i Hamburg där han gör sin andra postdok, även den kopplad till CERN. Projektet han jobbar med har inhämtat data från världens största partikelacceleratoranläggning på CERN, Large Hadron Collider (LHC), i drygt tio år och är ännu större och mer tekniskt krävande än tidigare projekt.

– Nu får jag lära mig att hantera enorma datamängder och projektledningen är också viktig. Jag tror inte längre att jag vill bli professor, utan det är andra utmaningar som intresserar mig. Jag fokuserar i stället på att bygga upp en kunskapsportfölj som kan vara attraktiv för industrin. Det handlar om tekniska kunskaper som programmering, till exempel artificiell intelligens, men också om konflikthantering och ledningsarbete.

 

Personlig utveckling också en del av karriären

Kommunikation är något Rickard tycker är riktigt roligt, och han har bland annat skrivit om sin forskning i tidskrifterna Nature Physics, CERN Courier och Fysikaktuellt. Tidigare spelade han in vetenskapspodden Professor Magenta tillsammans med Katarina Bendtz som han lärde känna på fysiklinjen. Podden ligger för närvarande på is, men intresset för vetenskapskommunikation är fortfarande stort och får gärna ingå i ett framtida jobb.

– Jag har inga stora ambitioner om att jag ska bli Nobelpristagare, utan jag försöker fokusera på det jag tycker är intressant. Det jag tycker är kul är kommunikation, strategi och ledningsarbete. Jag är mer sugen på det än på en forskarkarriär. Det skulle vara jättekul att hamna i ett sammanhang där jag får praktisk användning av det jag lärt mig.

I dag tänker Rickard bredare på sin karriär, inte bara på vad han vill göra men även hur han vill utvecklas som person.

– Att utveckla sina personliga styrkor är också en del av karriären, det är inte bara lön eller titel på visitkortet. Jag kunde inte identifiera mig med den där Einsteintypen, men jag har andra saker att ge. Du kan forska och göra allt det där även om du inte vill bli professor. Det är otroligt få saker som är dåliga karriärmässigt, det viktigaste är att man tycker att det är intressant och kul.

Rickard är en av mentorerna i årets mentorskapsprogram där studenter matchas ihop med alumner

Läs mer om Stockholms universitets utbildningar inom fysik

 

Kontakt

Alumnverksamheten: alumn@su.se

På denna sida