Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mentorskapsprogrammet

Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet både på en övergripande nivå och vid institutionerna. Det är institutionerna som deltar i programmet som matchar studenter och alumner. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Programmet pågår under ett läsår och tanken är att respektive mentorspar ska ses regelbundet under programmets gång.

Nahid and Atefeh, mentor and mentee
Nahid och Atefeh, mentor och adept i mentorskapsprogrammet 2020/2021

 

Evenemang i mentorskapsprogrammet 2021/2022

Utöver enskilda möten mellan mentor och adept så arrangeras ett antal större, gemensamma möten under programmets gång. De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna. 

Evenemangskalendariet för 2021/2022 kommer att publiceras här.


 

Deltagande institutioner 2021-2022

Presenteras här i början av HT-21.


 

Läs vad tidigare deltagare tyckte om mentorskapsprogrammet

Att delta i programmet kan vara väldigt lärorikt och givande, oavsett om du är student eller alumn. Ta gärna del av några av förväntningar inför programmet som tidigare deltagare hade, samt erfarenheter av att ha varit med. 

Läs om ett mentorspar i årets mentorskapsprogram som aldrig träffats på riktigt

Digitalt relationsbyggande i årets mentorskapsprogram

Förväntningar: Möt Naomi och Johanna

Erfarenheter: Möt Akshay och Annette


 

Intresserad av nästa års mentorskapsprogram?

Om du jobbar på en institution och är intresserad av att delta i nästa års mentorskapsprogram så kan du läsa mer och anmäla dig här (på engelska):

Memorandum of Understanding for the Mentorship Programme 2021/2022

Det är du på institutionen som ansvarar för rekrytering och matchning av studenter och alumner i mentorskapsprogrammet.

Om du är student eller alumn och är intresserad av att delta i nästa års mentorskapsprogram ska du kontakta din institution för att höra om de har planer på att delta i kommande mentorskapsprogram. 

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post:
alumn@su.se

På denna sida