Populära program och kurser

Sen anmälan till vårterminen 2018 öppnar den 15 december för utbildningar där det kan finnas platser kvar.

Reserverna till universitetets tre mest populära program (Juristprogrammet, Socionomprogrammet och Psykologprogrammet) har ökat kraftigt från tidigare år, med cirka 45% för vardera program.

De mest populära och välsökta kurserna var Kommunikation, ledarskap och hälsa, följt av Företagsekonomi I, kurspaket och Psykologi I.

Vad händer sedan?

De som fått besked om att de kommit in på någon utbildning ska logga in på "Mina sidor" på antagning.se och tacka ja senast den 19 december.

Det är viktigt att svara senast det datumet eftersom ett uteblivet ja-svar tolkas som ett nej, och platsen då istället går till någon som reservplacerats.

Även den som blivit reservplacerad ska tacka ja för att behålla sin reservplats inför andra urvalet. Andra antagningsbeskedet kommer 27 december. Då får reserverna besked ifall de kommer in.