Kontrolluppgifter

När din anmälan är granskad, får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se för att kontrollera att uppgifterna där stämmer.

Kompletteringar - ladda upp nödvändiga dokument

Om du vill komplettera något till din anmälan, måste dessa papper vara uppladdade senast 1 december inför vårterminen och senast 21 juni inför höstterminen. Sommarkurser har ingen kompletteringstid, vilket innebär att alla handlingar måste vara inne senast sista anmälningsdag.

Om du inte har möjlighet att ladda upp dina dokument, skickar du dem istället till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Första antagningsbeskedet - svarskrav

När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. Då får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se Du får också hjälp med att summera poängen, så att du inte tackar ja till för många utbildningar.
Där tackar du även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Obs! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag, stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.

Struken på grund av obehörighet?

Om du blivit struken till sökalternativ men nu är klar med en behörighetsgivande merit kan du återanmäla dig till utbildningar som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Om meriten förs över elektroniskt via betygdatabasen Beda eller via Ladok så måste du mejla antagning.se för att återanmäla dig. Om du skickar in din merit så måste du även skicka med ett följebrev där du förklarar vilka utbildningar du vill återanmäla dig till.

Anmälningsdatum blir det datum du mejlade till antagning.se eller när din komplettering och följebrev kom fram till antagningsservice.

Om du vill anmäla dig igen, läs mer på antagning.se

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 20 alternativ, kan du söka ytterligare 5 efter urval 2.

Andra antagningsbeskedet – inget svarskrav

När ett andra urval har körts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Detta ska du inte svara på. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.

Lämna återbud efter andra antagningsbeskedet

Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande. Du loggar du in på Mina sidor på Antagning.se och följer instruktionerna. 

Tänk på att:

  • Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, såvida programmet eller kursen är öppen för sen anmälan. 
  • Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen som håller i utbildningen.

Mer information om att lämna återbud hittar du på antagning.se

Reservantagning

Efter andra urvalet sker eventuell reservantagning av den institution som ger utbildningen. Om du har frågor om reservantagning, kontakta den institution som ger kursen eller programmet.

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Detta innebär att man redan vid urvalet antar fler sökande än det finns platser på utbildningen vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.

Terminsstart – information från institutionen

Du som är antagen till en utbildning och tackat ja till din plats, får besked om hur du ska registrera dig på kursen/programmet och annan viktig information inför terminsstarten från den institution som ger din utbildning. Det är också dit du ska vända dig om du har frågor om schema, kursstart och kurslitteratur.
Observera att du måste registrera dig på utbildningen senast det datum som institutionen har informerat om, annars förlorar du din plats.

Institutioner