Om du har frågor om reservantagning efter andra antagningsbeskedet ska du därför kontakta din institution.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen. Institutionens namn och länk till hemsida finns under rubriken ”länkar”.

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Detta innebär att man redan vid urvalet antar fler sökande än det finns platser på utbildningen vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.