Till en del kurser och program antas många reserver, till andra inga alls. Reserver kallas på olika sätt, som t.ex. via telefon, mejl eller reservupprop.

Frågor om reservantagning?

Om du har frågor om reservantagning, kontakta den institution som ger kursen eller programmet. Vilken institution som ansvarar för vilken utbildning framgår av utbildningskatalogen.  Du hittar även institutionens hemsida på su.se/institutioner

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Detta innebär att man redan vid urvalet antar fler sökande än det finns platser på utbildningen vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.