Nu är den första antagningsomgången klar inför höstterminen 2018. 29 744 sökande erbjuds plats inom utbildningsprogram eller på fristående kurser vilket är en minskning med cirka 1,5 procent jämfört med hösten 2017.

Välkomstdag

Många reserver till populära utbildningar

Det program som har flest reserver är som tidigare år Juristprogrammet med 4 391 reserver, en minskning från förra årets 4 565. Psykologprogrammet har näst flest reserver, 3 091 mot 3 113 förra året. Socionomprogrammet har 2 672 i antalet reserver jämfört med 3023 hösten 2017.

Ett stort antal kurser har fler än hundra reserver. Den kurs som har allra flest reserver är den återstartade distanskursen i Kriminologi 1 med 1434 reserver. Därefter kommer kurserna Att hantera konflikter i arbetslivet och Kommunikation, ledarskap och hälsa med 1224 respektive 1043 reserver.

Tacka ja senast 27 juli!

De som fått besked om att de kommer in på någon utbildning ska logga in på ”Mina sidor” ” på antagning.se och tacka ja senast den 27 juli. Det är viktigt att svara senast det datumet eftersom ett uteblivit ja-svar tolkas som ett nej, och platsen går då istället till någon som reservplacerats. Även den som blivit reservplacerad ska tacka ja för att behålla sin reservplats inför andra urvalet. Urval två sker den 2 augusti, då får reserverna besked om de kommer in.

Den 13 juli öppnar sen anmälan till vissa kurser och program. Det gäller utbildningar där det fortfarande finns platser kvar efter det första urvalet. Detta görs på www.antagning.se.