Läs här för mer information om särskild behörighet till yrkeslärarutbildningen.

 

Steg 1. Anmäl dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se 

Mer information om anmälan till utbildningar via antagning.se.

 

Steg2. Ansök om validering av dina yrkeskunskaper 

  • Logga in i valideringssystemet VALDA med samma inloggningsuppgifter som du har på antagning.se.
  • Där kommer du att beskriva dina kunskaper, ange arbetslivserfarenhet, utbildningar etc. för att kunna valideras i de ämnen du har kunskaper i.
  • Ladda upp intyg och certifikat som styrker dina erfarenheter och kunskaper i dina olika ämnen.

Se filmen om validering

 

Vad ska intygen innehålla?

Intyg från arbetsgivare ska styrka: arbetad tid och omfattning, dina arbetsuppgifter, ansvarsområden samt eventuella verktyg, program, metoder du har använt i ditt yrke.
Du kan med fördel använda dig av vår  Mall för intyg om arbetslivserfarenhet (188 Kb)

Stöd i kartläggning av dina kunskaper

Kontakta oss gärna för att få stöd med kartläggningen av dina kunskaper. 

 

Ansökan om validering inför vårterminen 2019

Ansök om validering via VALDA från den 3 september, dock senast 15 oktober 2018.

 

Om yrkeslärarprogrammet

Läs här för mer information om särskild behörighet till yrkeslärarutbildningen.

För mer information om yrkeslärarprogrammet besök utbildningens hemsida.