Validering av dina yrkeskunskaper

Valideringens syfte är att du ska få behörighet att undervisa i ämnen som motsvarar din yrkeskompetens. Därför behöver du genomgå en valideringsprocess där du får synliggöra och styrka att du har relevanta kunskaper på en hög nivå. 

Du behöver bara göra en valideringsansökan. Har du anmält dig till flera yrkeslärarprogram ansöker du enbart om validering hos det lärosäte du har som förstahandsval. 

Valideringsprocessen innefattar följande steg: 

1. Samtal med kartläggare

Ett samtal med en kartläggare för att se vilka ämnen som motsvarar din yrkeskompetens utifrån de kunskapskriterier som behörighetskraven omfattar. Alla ämnen med tillhörande behörighetskrav hittar du på Universitets- och högskolerådets hemsida

2. Självskattning

I valideringssystemet Valda ombeds du beskriva dina erfarenheter och yrkeskunskaper på ett sätt så det blir tydligt att du uppfyller behörighetskraven för dina ämnen. Du behöver beskriva vad du har lärt dig i ditt arbete samt hur du har använt dig av dessa kunskaper i dina arbetsuppgifter. 

3. Dokumentation

Det som du har beskrivit att du kan behöver du också styrka genom att ladda upp dokument där det framgår vad du har arbetat med, i vilken omfattning, hur länge och vad du har haft för arbetsuppgifter.
Du kan använda dig av  Intyg om arbetslivserfarenhet (163 Kb)  för detta syfte. 
Andra kompletterande dokument som du bör ladda upp kan vara intyg från olika studier, kurser samt olika licenser och certifikat. 

4. Komplettering

Du kommer få en kartläggare kopplad till ditt ärende som återkopplar till dig om det saknas något i din självskattning eller bland dina dokument. Kompletteringsfasen pågår tills du har en bedömningsbar ansökan. 

5. Bedömning

När det finns tillräckligt med underlag (självskattning och dokumentation) kommer en ämnesbedömare kopplas till ditt ärende. Denne bedömare är expert inom det område som ska bedömas och har i uppgift att granska din ansökan och ge sitt utlåtande om den. 
Din ansökan bedöms utifrån följande kriterier: 

 • Innehåll - Dina yrkeskunskaper ska vara erfarenhetsbaserade och motsvara innehållet i behörighetskraven
 • Nivå - Dina kunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt SeQF. Du behöver kunna arbeta självständigt, lösa sammansatta problem, slutföra projekt och bidra till utveckling 
 • Aktualitet - Dina yrkeskunskaper får inte vara för gamla så du riskerar att ha missat den utveckling som har skett inom området

För antagning till vårterminen 2020

 • 16 september - 15 oktober:
  anmäl dig till utbildningen på http://www.antagning.se 
 • 2 september - 18 oktober:
  ansök om validering i Valda Du loggar in i Valda med samma uppgifter som du har på antagning.se 

Behörighet

 • Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se 
 • Särskild behörighet är dina yrkeskunskaper som du ansöker om att få validerade i Valda

Om yrkeslärarprogrammet

För med information om yrkeslärarprogrammet - besök utbildningens hemsida