Behörighet till programmet

 • Grundläggande behörighet
  Den grundläggande behörigheten betyder att du skall ha gymnasiekompetens, ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Läs mer om grundläggande behörighet 
 • Särskild behörighet 
  Den särskilda behörigheten är dina yrkeskunskaper som du ansöker om att få validerade i Valda

 

Steg 1. Anmäl dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se 

Mer information om anmälan till utbildningar via antagning.se.

 

Steg 2. Ansök om validering av dina yrkeskunskaper 

 • Logga in i valideringssystemet VALDA med samma inloggningsuppgifter som du har på antagning.se.
 • I Valda får du beskriva dina kunskaper och erfarenheter utifrån behörighetskraven för de ämnen du ansöker om validering för.
 • Du behöver också ladda upp intyg och certifikat som styrker dina kunskaper och erfarenheter

Vad ska intygen innehålla?

Intyg från arbetsgivare ska styrka: arbetad tid och omfattning, dina arbetsuppgifter, ansvarsområden samt eventuella verktyg, program, metoder du har använt i ditt yrke.
Du kan med fördel använda dig av vår mall för  Intyg om arbetslivserfarenhet (163 Kb)

Din yrkeskunskap valideras och bedöms utifrån: 

 • Innehåll - Varje ämne har en beskrivning. Det är utifrån ämnesbeskrivningarna som du ska beskriva och styrka dina kunskaper. Du hittar ämnesbeskrivningarna på Universitets- och högskolerådets hemsida
 • Nivå - Dina yrkeskunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) Det betyder att du ska kunna planera, utföra, samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Du ska också kunna lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar. 
 • Aktualitet - Dina yrkeskunskaper ska vara aktuella i tid. Det betyder att din yrkeserfarenhet inte får vara för gammal. 
 • Erfarenhetsbaserad kunskap - Dina yrkeskunskaper ska vara erfarenhetsbaserade och återfinnas i något av gymnasieskolans yrkesprogram

 

Stöd i kartläggning av dina kunskaper

Kontakta oss för att få stöd med kartläggningen av dina kunskaper. 

 

Ansökan om validering inför höstterminen 2019

Ansök om validering via VALDA från den 15 februari, dock senast 23 april 2019.

 

Om yrkeslärarprogrammet

För mer information om yrkeslärarprogrammet besök utbildningens hemsida.