Du ska i ett brev ange vilket beslut du vill få ändrat, skälen du åberopar och att det gäller Stockholms universitet.

Börja brevet med ”Till Överklagandenämnden” och ladda sedan upp upp det på Mina sidor på antagning.se

Om du inte har möjlighet att ladda upp, skicka överklagandet till (om inte annat anges på antagningsbeskedet):

Överklagande/Appeals
Antagningsservice
R 312

106 53 STOCKHOLM

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått ditt antagningsbesked.

Mer information finns på antagning.se