Efter anmälan

 

Anmäl dig så här

1. Skapa konto på Antagning.se
Om du inte redan har ett konto på Antagning.se behöver du skapa ett för att kunna anmäla dig.
Skapa konto (öppnas i nytt fönster)

2. Hitta utbildningar du är intresserad av
Sök fram de kurser och program som du vill anmäla dig till.

Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar för höst-och vårterminer. Till sommarkurser gäller 6 utbildningar. Tänk därför på att bara söka utbildningar du är behörig till. 
Läs mer om behörighet

3. Ordna dina utbildningar
När du valt dina utbildningar måste du sätta dem i prioritetsordning, så utbildningen du allra helst vill komma in på sätter du överst.
Tänk på ordningen (öppnas i nytt fönster)

Obs! Efter att sista anmälningsdag har passerat går det inte att ändra prioriteringen. Stockholms universitet tar inte heller bort några anmälningsalternativ från anmälan efter sista anmälningsdag och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. 

4. Skicka in din anmälan
Skicka in din anmälan senast sista anmälningsdag. Du får ett bekräftelsemejl när din anmälan är registrerad.
Viktiga datum

5. Kontrolluppgifter
När din anmälan är granskad, får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se för att kontrollera att dina uppgifter stämmer. Om något saknas ska du ladda upp/ skicka in kompletterande dokument.

6. Ladda upp betyg eller dokument
Kontrollera om du behöver ladda upp/skicka in betyg och dokument senast sista kompletteringsdag
På antagning.se hittar du information om vad du behöver ladda upp (öppnas i ett nytt fönster) 

Tillbaka

 

Första antagningsbeskedet - svarskrav

När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. Då får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Obs! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag, stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.
Tacka ja eller nej (öppnas i nytt fönster)
Tillbaka

 

Överklaga beslut om behörighet

Efter första antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått första antagningsbeskedet.
Överklaga beslut om behörighet
Tillbaka

 

Andra antagningsbeskedet

När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Detta ska du inte svara på. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.
Tillbaka

 

Antagen till en utbildning? Glöm inte att registrera dig!

Det är viktigt att du aktiverar ditt universitetskonto och registrerar dig på din utbildning för att kunna behålla din plats
Observera att du måste registrera dig på utbildningen senast det datum som institutionen har informerat om, annars förlorar du din plats.
För dig som är ny student på Stockholms universitet
Tillbaka

 

Du som är reserv

Om du är reservplacerad innebär det att du står på väntelista. Står du kvar som reserv efter andra antagningsbeskedet sköts reservantagningen av den institution som ger utbildningen. Om du har frågor om reservantagning ska du därför kontakta din institution.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen. Institutionens namn och länk till hemsida finns under rubriken ”länkar”.

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Detta innebär att man redan vid urvalet antar fler sökande än det finns platser på utbildningen vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.
Tillbaka

 

Lämna återbud

Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande.
Du loggar in på Mina sidor på Antagning.se och följer instruktionerna.
Obs! Vid återbud tänk på att:
•    Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, förutsatt att utbildningen är öppen för sen anmälan.
•    Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen som håller i utbildningen.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen. Institutionens namn och länk till hemsida finns under rubriken ”länkar”.
Tillbaka

 

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen kan du ansöka om anstånd.
Ansök om anstånd
Tillbaka

 

Sen anmälan

Har du missat sista anmälningsdag? Utbildningar som har platser kvar efter att urvalet har gjorts kan öppna för sen anmälan.

Under Viktiga datum kan du se när sen anmälan öppnar inför varje termin. 

Har du blivit struken för att du är obehörig? Om du har blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan.
Läs mer om sen anmälan

Tillbaka