Med antagningsordning avses de regler som universitetet tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval. Dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas.

När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Antagningsordning