Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 20 alternativ, kan du söka ytterligare 5 efter urval 2.

 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs efter den 14 juli. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.