Det program som har flest reserver är som tidigare år Juristprogrammet, 4 694 reserver och som för andra året i rad minskar i antalet reserver, nu med 6 %.

Socionomprogrammet ha näst flest reserver, 3 244 mot 3 315 förra året. Psykologprogrammet har 3 083 i antalet reserver vilket är en minskning med 5 %. Kandidatprogrammet i företagsekonomi har 2 187 reserver mot 2 500 förra året vilket är en minskning med 10 % mot förra året.

 Ett stort antal kurser har fler än hundra reserver. Bland de kurser som har flest reserver är det samma kurser som förra året; Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs med 964 reserver. Därefter kommer Företagsekonomi 1 samt Praktisk projektledning med 954 respektive 835 reserver.

De som fått besked om att de kommit in på någon utbildning ska logga in på ”Mina sidor” på antagning.se och tacka ja senast den 29 juli. Det är viktigt att svara senast det datumet eftersom ett uteblivit ja-svar tolkas som ett nej, och platsen går då istället till någon som reservplacerats. Även den som blivit reservplacerad ska tacka ja för att behålla sin reservplats inför andra urvalet. Urval två sker den 3 augusti, då får reserverna besked om de kommer in.

Den 15 juli öppnar sen anmälan till vissa kurser och program. Det gäller utbildningar där det fortfarande finns platser kvar efter det första urvalet.

Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.