Det kan du söka fram i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

 

Urvalsgrupper vid antagning till Stockholms universitet

BI: gymnasiebetyg utan komplettering
BII: gymnasiebetyg med komplettering
BF: studieomdöme från folkhögskola
HP: resultat från högskoleprov
APS: högskolepoäng (upp till 225)
APM: högskolepoäng (upp till 270)
SA: sena sökande
PGIU och INTI: platsgaranti (samtliga behöriga sökande i tid har antagits)

INT: baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är  i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.